Waardering voor activiteiten consultatiebureauNagenoeg alle zuigelingen en bijna 80 procent van de 4-jarigen komen minstens een keer per jaar op het consultatiebureau. Ouders hechten aan deze vorm van gezondheidszorg: zij geven aan het belang van de activiteiten van de bureaus gemiddeld een 8 op een schaal van 0 tot en met 10.

Hoe jonger, hoe vaker naar het consultatiebureau
In 1981 kwam 85 procent van de kinderen van 0 tot en met 4 jaar minstens één keer per jaar voor controle op het consultatiebureau. In 2004 is dat percentage 90.

Het bezoekpercentage daalt naarmate de kinderen ouder worden. Rond de eerste verjaardag komen nagenoeg alle kinderen naar het consultatiebureau, van de 4-jarigen komt bijna 80 procent.

Ouders of verzorgers van de jongsten gaan ook vaker, tot wel acht keer in het eerste levensjaar van het kind. Als het kind 4 jaar is, gaan ouders gemiddeld nog maar één keer per jaar naar het consultatiebureau.

Het consultatiebureau wordt overigens niet gezien als vervanging voor de huisarts. In minder dan 3 procent van de gevallen wordt een bezoek aan de huisarts wel eens uitgesteld omdat er een afspraak met het consultatiebureau is.

Doorverwijzingen
Ruim een op de vijf kinderen is naar aanleiding van een bezoek aan het consultatiebureau wel eens doorverwezen voor verder onderzoek, advies of behandeling. Bijna een op de vier doorverwijzingen had betrekking op heupproblemen. Hierbij valt het op dat dit bij meisjes twee keer zo vaak voorkomt als bij jongens. Ook gehoor- en gezichtsproblemen leiden relatief vaak tot een doorverwijzing.

Méér dan wegen en meten
De activiteiten van het consultatiebureau worden door ouders belangrijk gevonden. Uitgedrukt in een rapportcijfer varieert hun oordeel tussen 7 en 9.

Ouders vinden inenten, lichamelijk onderzoek en het testen van de kinderen belangrijker dan de minder actieve handelingen zoals het geven van voedingsvoorlichting of het bespreken van gedrags- of opvoedingsproblemen.

Geen verschil in bezoek naar herkomstgroepering
Er bestaat zo goed als geen verschil in het bezoek aan het consultatiebureau naar herkomstgroepering. Bijna alle ouders van jonge kinderen zijn vertrouwd met het consultatiebureau. Zowel onder allochtone ouders of verzorgers als onder autochtone ouders is het bereik nagenoeg 90 procent.

bron:CBSComments are closed.
%d bloggers liken dit: