Onlangs zijn door de Politie Twente personen aangehouden die op heterdaad werden betrapt toen zij van een gebouw bliksemafleiders aan het stelen waren. Uit onderzoek dat daarop door de Politie Twente werd ingesteld bleek dat er in de regio Twente aanzienlijk veel koperen bliksemafleiders van gebouwen zijn weggenomen. Dit leidde tot flinke schadeposten. Bovendien kunnen mogelijk
(brand-)gevaarlijke situaties optreden indien de bliksemafleider is gestolen, terwijl dit nog niet bekend is bij de eigenaar of gebruiker van een pand en men dus vertrouwt op een niet functionerende incomplete bliksemafleiding.

Het aanbrengen van bliksemafleiders is in Nederland niet wettelijk verplicht. De gemeente of de verzekering kunnen hiertoe wel eisen stellen. Graag willen de Politie Twente en de Brandweer in Twente daarom aandacht vragen voor het volgende:

Een volgens de normen (NEN 1014) aangelegde en behoorlijk onderhouden bliksembeveiligingsinstallatie biedt bescherming tegen brand als gevolg van blikseminslag. De bliksemafleider dient in dit verband regelmatig gecontroleerd te worden.

Uit onderzoek van de politie blijkt dat de dieven van het zeer gewilde koper, de bliksemafleiders vaak alleen op het dak afknippen en deze vervolgens meenemen. De koperen draden aan de muur tot in de grond laat men zitten. Mogelijk om ontdekking van de diefstal te voorkomen. Van buiten af is dus niet onmiddellijk te zien dat de diefstal is gepleegd. Er bestaat daarmee een reële mogelijkheid dat er in Twente momenteel gebouwen zijn waar het nog niet is opgemerkt dat de bliksemafleider gestolen is.

De Politie Twente en de brandweer in Twente adviseren Twentse burgers en bedrijven die eigenaar of gebruiker van panden zijn waar een bliksembeveiligingsinstallatie is aangebracht, om hun sleutelhouders, conciërges of andere bevoegde personen met een hogere controlefrequentie dan normaal, te laten nagaan of de op het dak aangebrachte bliksemafleider nog in orde is. Bij twijfel is het raadplegen van een installateur aanbevelenswaardig. Voor deze controles op de aanwezigheid van de bliksemafleider is een daadwerkelijke visuele controle op het dak nodig. Bij het eventueel ontdekken van diefstal kunt u dit melden bij de Politie Twente via 0900-8844
 

bron:Hulpverleningsdienst regio Twente