De Inspectie voor de Gezondheidszorg waarschuwt alle apothekers, (apotheekhoudende) huisartsen en ziekenhuisapothekers dat een aantal medicatiebewakingsystemen niet goed functioneren. Dit blijkt na een melding van een ernstige overdosering bij een patiënt. Bij een aantal sterk werkende geneesmiddelen geeft de computer geen waarschuwing bij overdosering. Apothekers, ziekenhuisapothekers en (apotheekhoudende) huisartsen mogen daarom niet op de automatische doseringscontrole vertrouwen.

Het bewakingssysteem werkt niet goed bij een aantal cytostatica (stoffen die bij chemokuren worden gebruikt) en immunomodulantia (stoffen die het afweersysteem beïnvloeden) die bij overdosering ernstige gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Het gaat tot nu toe om de volgende geneesmiddelen: azathioprine (middel tegen bepaalde vormen van kanker en reuma), ciclosporine (middel dat bij transplantaties gebruikt wordt om de afweer te onderdrukken) en methotrexaat (middel dat gebruikt wordt bij sommige vormen van kanker en reuma). Vanaf maandag 22 augustus hebben softwareleveranciers meer informatie over mogelijke andere medicijnen waarbij het systeem niet goed werkt.

Zolang het softwareprobleem niet is opgelost, moeten doseringen van deze geneesmiddelen handmatig worden gecontroleerd. Daarnaast moeten apothekers en apotheekhoudende huisartsen in hun administratie nagaan welke patiënten in de periode van 1 juli 2004 tot heden te hoge doseringen kregen voorgeschreven. De apothekers en huisartsen moeten dan maatregelen nemen en direct de patiënt en de inspectie informeren.

bron:IGZ