Voor veel mensen is het invullen van de belastingaangifte ieder jaar weer een lastige opgave. Voornamelijk ouderen laten het invullen van de belastingaangifte graag aan iemand anders over. Er is echter gebleken dat van dit goede vertrouwen misbruik wordt gemaakt. Het korps Hollands Midden heeft inmiddels meerdere aangiftes opgenomen van mensen uit Leiden en omgeving die op deze manier benadeeld zijn. Het is niet ondenkbaar dat deze vorm van oplichting ook elders in de regio voor kan komen.

De benadeelden zijn opgelicht doordat zij iemand de volledige verantwoordelijkheid gaven over het in te vullen belastingformulier. Van deze verantwoordelijkheid werd vervolgens misbruik gemaakt waardoor het terug te vorderen belastinggeld niet bij de rechthebbende terecht kwam. De belastingdienst stelde bij de definitieve aanslag vervolgens de rechthebbende aansprakelijk omdat er geen recht bleek op belastingteruggave en de aangifte wel was voorzien van hun handtekening dan wel hun electronische pincode.
Om dit te voorkomen adviseert de politie altijd zelf de controle op de belastingaangifte te houden. Voordat het formulier naar de belastingdienst wordt opgestuurd is het zaak het formulier op alle punten na te kijken en zonodig aan een tweede persoon voor te leggen.
Daarnaast zijn er voor ouderen tal van mogelijkheden om hulp te krijgen bij het invullen van de aangifte. Wanneer zij lid zijn van een vak- of ouderenbond dan kunnen zij in eerste instantie terecht bij de belastingservice van deze bond. Zijn zij geen lid van een vak- of ouderenbond, dan kunnen zij persoonlijke invulhulp krijgen op het belastingkantoor bij hen in de buurt. Deze hulp is voornamelijk bedoeld voor ouderen of belastingplichtigen met een laag inkomen. Meer informatie vindt u op de site van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl) of via de belastingtelefoon: 0800-0543.
bron:Politie Hollands Midden