Vandaag dient het kort geding van Wakker Dier tegen de voorzitter Ad Kon van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders vanwege Kon's uitspraak in diverse media dat Wakker Dier een criminele organisatie is. Kon deed deze uitspraak naar aanleiding van de nieuwe Wakker Dier campagne "rem het virus , eet geen kip" (zie: www.virusremmer.nu). Wakker Dier eist een rectificatie van deze ongefundeerde en criminaliserende uitlating en wil van de rechter een uitspraak dat een dergelijke uiting niet meer gedaan kan worden.

De pluimveesector heeft sinds de start van Wakker Dier's campagne "rem het virus, eet geen kip" onophoudelijk geprobeerd Wakker Dier in een kwaad daglicht te zetten door de campagne als onrechtmatig te betitelen en Wakker Dier voor de rechter te dagen. De eis in kort geding van de Nederlandse pluimveesector om Stichting Wakker Dier een verbod op te leggen campagne te voeren is echter integraal afgewezen door de president van de Amsterdamse rechtbank. "De continue verdachtmakingen vanuit de sector en de criminalisering van Wakker Dier zullen moeten stoppen" stelt Marianne Thieme, directeur van Wakker Dier. Herhaaldelijke verzoeken om te rectificeren werden door de heer Kon en de NVP genegeerd. Sterker nog, sinds 5 januari dit jaar roept de NVP op haar website leden, donateurs en sympathisanten op de uitspraak van de heer Kon: "Wakker Dier is een criminele organisatie" te ondersteunen en tot de hunne te maken. Zij kunnen daartoe een verklaring invullen, inhoudende dat de uitspraak hun gevoelens en mening weergeeft. Wakker dier zal ter zitting ook vragen aan de rechter dit te veroordelen.
Wakker Dier is de grootste dierenbeschermingsorganisatie die zich exclusief ten doel stelt op te komen voor de belangen van de dieren in de bio-industrie. Zij heeft het CBF keurmerk voor goede doelen en voert te allen tijde campagne op publieksvriendelijke geweldloze wijze.
Sinds 24 november voert Wakker Dier de campagne `Rem het virus, eet geen kip' waarbij de rol van de bio-industrie en wereldwijde kipproductie (jaarlijks 47 miljard slachtingen) in de vogelpestcrisis wordt aangekaard. De pluimvee-industrie eiste eind november dat Wakker Dier zou stoppen een directe relatie te leggen tussen de bio-industrie en vogelpest maar de rechtbank achtte de relatie afdoende aangetoond en stelde Wakker Dier op alle punten in het gelijk. In de campagne die gevoerd wordt via de website www.virusremmer.nu kunnen consumenten een "kippeneed" afleggen waarin ze beloven geen kip meer te eten zolang het non-vaccinatiebeleid wordt gehandhaafd en de vogelpestdreiging niet is beteugeld. Verder kunnen bezoekers een viral movie van Joep Bertrams over de vogelpestdreiging verspreiden.
Voorzitter Ad Kon van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders noemde Stichting Wakker Dier in ondermeer het Agrarisch Dagblad een "criminele organisatie" vanwege de oproep om geen kip meer te eten. Ad Kon noch de Vakbond Pluimveehouders reageerde op een rectificatieverzoek van Wakker Dier, waarna de stichting zich genoodzaakt voelde te dagvaarden 
bron: Wakker Dier