De Amsterdamse rechtbank heeft in een door de productschappen voor Vee en Vlees (PVE) aangespannen bodemprocedure bepaald dat Wakker Dier terecht constateerde dat in de vee(voer)sector sprake lijkt te zijn van structurele en georganiseerde criminaliteit. De rechter oordeelde dat Wakker Dier met het naar buiten brengen van het geheime politierapport vorig jaar gehandeld heeft in overeenstemming met haar maatschappelijke taak. De rechtbank oordeelde dat 'de gesignaleerde misstanden in de veesector een actueel onderwerp zijn van wezenlijk maatschappelijk belang, met name omdat de volksgezondheid in het geding is.' De rechtbank liet geen spaan heel van de aantijgingen van PVE waarmee de PVE probeerden Wakker Dier in diskrediet te brengen. Eerder hadden de PVE al laten blijken een verklaring voor recht na te streven aan de hand waarvan vleesproducenten schadeclaims zouden kunnen indienen bij Wakker Dier. De bodemprocedure waarvoor PVE de bekende advocaat mr Kemper inhuurde had overduidelijk tot doel de stichting monddood te maken. PVE zijn tevens veroordeeld tot het betalen van de proceskosten aan Wakker Dier en de griffiekosten. Het toegekende bedrag van 2.052 euro is echter slechts een fractie van de gemaakte kosten.

Het is voor de tweede maal binnen één jaar dat de rechter een vernietigend vonnis wijst voor de vee- en vleessector in een procedure tegen Wakker Dier. Eerder probeerde de vee- en vleessector de campagne 'Rem het virus, eet geen kip' verboden te krijgen, waarbij ze ook nul op het rekest kreeg van de rechter. Ook daar stelde de rechter dat de campagne van Wakker Dier goed onderbouwd was met feiten en argumenten. In de afgelopen zes jaar werd door rechtsprekende colleges in kwesties tussen de veesector en Wakker Dier, de laatste telkens in het gelijk gesteld (negen maal). Wakker Dier ziet zich door het vonnis bevestigd in haar werk en opent vandaag een meldpunt klokkenluiders bio-industrie omdat het vonnis nieuwe klokkenluiders zou kunnen inspireren misstanden in de vee- en vleessector naar buiten te brengen. Het meldpunt op [email protected]dier.nl biedt de mogelijkheid misstanden anoniem te melden.Marianne Thieme: 'We zien deze uitspraak als een geweldige overwinning in de strijd tegen de bio-industrie én voor de vrijheid van meningsuiting. We hopen dat de PVE vanaf nu de energie gaan richten op de vele misstanden in de bio-industrie.'
Het rapport van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) inventariseerde diverse vormen van zware milieucriminaliteit waaronder die in de vee(voer)sector. Wakker Dier heeft het vertrouwelijke rapport begin 2005 in handen gekregen en maakte het op 31 januari 2005 openbaar op haar website www.wakkerdier.nl. Het rapport dat nog steeds te downloaden is, spreekt over 'vele voorbeelden van malversaties in de productie van en handel in veevoeder' en de Algemene Inspectiedienst duidde de varkenssector aan als 'de grootste afvalverwerker van Nederland'. Na de openbaarmaking van het rapport hield de Tweede Kamer twee spoeddebatten.
De Vee en Vleessector reageerde furieus op de inhoud van het rapport en de openbaarmaking door Wakker Dier. In plaats van het publieke debat aan te gaan over de telkens terugkerende veevoerschandalen, besloten de PVE de boodschapper van het slechte nieuws voor de rechter de dagen. Kennelijk met geen ander doel dan Wakker Dier monddood te maken. De rechtbank in Amsterdam oordeelde echter dat de PVE geen enkele grond hadden voor hun aantijgingen dat Wakker Dier onrechtmatig zou hebben gehandeld.
bron:Wakker Dier