Stichting Wakker Dier zal Landbouwminister Veerman voor derechter dagen als hij deze week besluit tot een ophokplicht. Ook diverse hobbydierhouders en biologische boeren hebben Wakker Dier al laten weten een dergelijke rechtszaak te steunen. Dieren, biologische boeren en hobbydierhouders zullen onevenredig getroffen worden door een ophokplicht. Europese deskundigen geven aan een dergelijke maatregel voor de EU zo goed als onbestaand te vinden. Een ophokplicht kan nodig zijn om verspreiding van vogelgriep door trekvogels te voorkomen. Indien vogelgriep ook mensen treft kan dit zeer ernstige gevolgen hebben.

Europa wordt door Nederland misbruikt als alibi bij elke door het kabinet genomen
afzwakking van het Nederlandse dierenwelzijnsbeleid. Het landbouwministerie heeft juist tijdens de varkenspest, MKZ-crises en vogelpest een zeer dieronvriendelijk ruimingsbeleid gevoerd met verwijzing naar een gemeenschappelijk Europees beleid. Alleen al 30 miljoen kippen zijn in 2003 onder het mom van het moeten volgen van Europees beleid als tomaten doorgedraaid. Elke dierenwelzijnsmaatregel wordt door het kabinet tegen gehouden onder verwijzing naar het level playing field. Wakker Dier is dan ook hoogst verontwaardigd dat in dit geval Nederland in strijd met Europees beleid de dieronvriendelijke en ineffectieve ophokmaatregel overweegt. Een sector die de buitenlopende scharrelkip als levensgevaarlijk bestempelt geeft aan hoe ziek zij zelf is.

De ophokmaatregel wordt bepleit door woordvoerders van de intensieve veehouderij om de aandacht van de explosieve situatie in de Nederlandse intensieve veehouderij af te
leiden. Nederland is het meest veedichte land ter wereld. Juist de intensieve veehouderij heeft door zijn vele bedrijfskontakten, grootschalige levende import en export van miljoenen dieren over duizenden kilometers, enorme bedrijfs- en dierdichtheid en non-vaccinatiebeleid een situatie geschapen waar een enkele bedrijfsbesmetting gelijk tot een niet te stoppen epidemie kan leiden. Pas na een ruiming van 30 miljoen kippen kon in 2003 een verdere verspreiding van de vogelpest worden gestopt. Alleen al 2 miljoen kuikens worden dagelijks over Nederlandse wegen versleept van broederij naar mesterij en van mesterij naar slachterij. De AID constateert regelmatig dat de daarbij vereiste hygiene-eisen niet worden nageleefd. Nog geen 2 maanden geleden stuurde landbouwminister Veerman juichend een persbericht de wereld in dat de Nederlandse veehouderij weer koeien mocht gaan verslepen naar Rusland. De EU subsidieert handel in levende dieren tussen Europese landen en Afrikaanse landen en het Midden Oosten. Vorig jaar verhoogde Veerman de bijdrage van de staat bij een dierziekteuitbraak zodat de bio-industrie minder hoeft bij te dragen. Een explosieve situatie is gecreëerd maar elk dubbeltje dat aan levende export en import, veemarkten en steriele bio-industrie stallen wordt verdiend moet behouden blijven, als het aan dit kabinet ligt. Volgens de Wereld Gezondheids Organisatie kan het vogelgriepvirus dat al vele slachtoffers onder mensen maakte in
Azië, leiden tot een ramp op wereldschaal. Maar de wijze waarop de intensieve
veehouderij en de grootschalige vleesconsumptie een tikkende tijdbom vormen voor de
gevreesde pandemie wordt slechts als een gegeven beschouwd. Dus wordt naar cosmetische  maatregelen gezocht die daadkracht suggereren maar waarmee de bio-industrie als grootste risicofactor buiten schot blijft. Maatregelen zoals een ophokplicht waarbij de kip en diervriendelijke boeren de prijs betalen en niet de veroorzaker van de problemen: de bio-industrie.

Wakker Dier pleit voor extra monitoring, vermindering van transporten tussen bedrijven tot een absoluut minimum, stopzetting van levende lange afstandstransporten van dieren, het verbieden van veemarkten, maximale benutting van entingsmogelijkheden en ontrafeling van de meest veedichte gebieden van Nederland.

bron:Wakker Dier