De komende weken komt de Parketpolitie van Politie IJsselland aan de deur bij diegenen in de regio die nog onbetaalde boetes hebben open staan of hun straf nog niet hebben uitgezeten. Zodra de medewerkers van de Parketpolitie aan de deur komen is er geen gelegenheid meer om (alsnog) te betalen. Degene bij wie nog een vonnis openstaat gaat onmiddellijk mee naar het politiebureau in Zwolle.

In Zwolle wordt verder uitgezocht of er nog betaald kan worden of dat de betreffende persoon onmiddellijk moet worden ingesloten, in de reeds voor deze actie gereserveerde cellen. Er dient rekening mee gehouden te worden dat op de meest ongelegen tijdstippen ('s nachts of in de vroege uurtjes, rond de feestdagen) door de Parketpolitie kan worden aangebeld. Dit kan in de privà©-sfeer of in relatie tot een eventuele werkgever de nodige consequenties hebben. Wanneer de aangehouden personen over onvoldoende middelen beschikken om hun boete te betalen, dan kan worden overgegaan tot buiten gebruikstelling van hun voertuig. Na een periode van enkele weken wordt het voertuig verkocht en de boete daarmee betaald. De stallingkosten die het Openbaar Ministerie maakt zijn voor rekening van degene die de boete dient te betalen. Op dit moment staan regionaal nog ongeveer 80 personen op de lijst die hun hechtenis nog moeten ondergaan en direct kunnen worden aangehouden en ingesloten. Dat betreft ongeveer de helft van het aantal van 2005. Bij de geldboetes (met recht tot buitengebruikstelling van een voertuig) staat nog ongeveer eenderde van de ruim 3000 achterstallige tenuitvoerleggingen van dit jaar open. In het kader van deze actie werden de afgelopen weken al enkele tientallen mensen in IJsselland door de parketpolitie aangehouden. Mensen die alsnog willen betalen of hun hechtenis ondergaan, kunnen terecht bij de Parketpolitie in Zwolle of het lokale politiebureau in hun woonplaats. 
 
bron:Politie IJsselland