Zorgverzekeraars moeten wanbetalers extra aansporen hun achterstallige premies te betalen. Een wanbetaler blijft wel volwaardig verzekerd. De verzekerde mag pas wisselen van verzekeraar als alle premies zijn betaald. Minister Hoogervorst (VWS) heeft hierover overleg gevoerd met zorgverzekeraars. Met deze aanpak worden verzekerden gestimuleerd om de achterstallige premies te betalen en verzekeraars worden geprikkeld om wanbetalers zelf aan te pakken.

Verzwaard incassoregime
Wanneer een verzekerde zijn premie zes maanden niet heeft betaald, wordt hij onder een verzwaard incassoregime van zijn verzekeraar geplaatst. De wanbetaler wordt dan vaker gebeld, de deurwaarder wordt sneller ingeschakeld en er worden extra incassokosten in rekening gebracht. De wanbetaler blijft wel volwaardig verzekerd bij zijn zorgverzekeraar. Een verzekerde met een premieachterstand mag pas overstappen naar een andere zorgverzekeraar als hij alle rekeningen heeft betaald. Minister Hoogervorst gaat een voorstel doen om dit wettelijk te regelen. Voorlopig is de minister bezig de zorgtoeslag ook van laagbetaalden en gehandicapten terug te vorderen, ook al hebben zij tot nu toe de zorgpremie keurig betaald.

Bron: VWS