Jaarlijks wordt in Nederland voor 3 miljard euro aan voedsel weggegooid. Consumenten thuis gooien het meeste voedsel weg. Dat blijkt uit een onderzoek van het Consumentenplatform van het ministerie van LNV. Het Consumentenplatform boog zich over de vraag of het zinloos is om voedselverliezen tegen te gaan of dat er juist eenvoudig iets tegen te doen is.

In de gehele voedselproductieketen - van boer, verwerkende industrie, handel, supermarkt, restaurant tot consument - wordt jaarlijks voor ongeveer 3 miljard euro aan voedsel weggegooid. Daarvan wordt 2,1 miljard euro aan voedsel door de consument weggegooid.

Uit onderzoek onder consumentenpanels blijkt dat zij voedselverliezen bij de productie niet echt als een probleem zien. Voorwaarde is wel dat er een nuttige bestemming wordt gevonden, bijvoorbeeld als voer voor dieren.

Suggesties voor aanpak
Om voedselverlies tegen te gaan, adviseert het Consumentenplatform de voedselverwerkende industrie:

voedsel in beter afgepaste hoeveelheden te verkopen;
nieuwe conserverings- of bewaartechnieken te ontwikkelen.
Bij de consument is bewustwording belangrijk, vindt het platform. Dit kan worden bereikt met:

uitleg over de richtlijnen voor de uiterste houdbaarheidsdatum op verpakkingen, zodat de consument risico's van voedsel beter kan inschatten;
tips om slimmer voedsel in te kopen;
informatie over hoe je maaltijden kunt maken met voedsel dat nog in huis is.
Consumentenplatform
Het LNV-consumentenplatform komt sinds 2002 regelmatig bijeen om de wensen en zorgen van consumenten op het beleidsterrein van het ministerie van LNV in beeld te brengen. Het ministerie gebruikt de uitkomsten om bestaand beleid bij te sturen of nieuw beleid te formuleren.

Bron: LNV