In 2005 bezocht bijna de helft van de internetgebruikers een website van de overheid. In Europees verband scoort Nederland hiermee bovengemiddeld. Nederlanders gebruiken websites van de overheid steeds vaker voor het zoeken van informatie en het invullen van documenten. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Helft internetgebruikers bezoekt overheidssites
De communicatie tussen overheid en burgers verloopt steeds vaker via websites. Van alle internetgebruikers tussen 12 en 75 jaar zocht in 2005 bijna de helft naar informatie op websites van overheidsinstanties. In 2002 deed nog een op de vijf dit.
Nederland bovengemiddeld in Europa
In de Scandinavische landen werden het vaakst websites van de overheid bezocht. In deze landen maakten ongeveer zes op de tien internetgebruikers in 2005 gebruik van deze sites. Nederland kan daarbij aardig aanhaken en scoort duidelijk boven het Europees gemiddelde. In Italië, het Verenigd Koninkrijk en België bezochten minder dan vier op de tien internetgebruikers overheidssites.
Kwart gebruikt elektronische overheidsdocumenten
Overheden bieden op hun websites naast informatie ook officiële documenten aan. Doel is de administratieve lasten omlaag te brengen. De helft van de mensen die websites van de overheid bezochten, hebben officiële documenten gedownload. Bijna vier op de tien bezoekers hebben deze ook daadwerkelijk ingevuld en verzonden. Mannen maakten vaker dan vrouwen gebruik van deze mogelijkheid.
Hoger opgeleiden gebruiken overheidssites het meest
Bezoekers met een hogere opleiding (hbo of wo) maakten het meeste gebruik van de aangeboden diensten. Bijna 60 procent heeft officiële overheidsdocumenten gedownload, bijna de helft handelde deze documenten ook op elektronische wijze af. Hoger opgeleiden maakten twee keer zo vaak gebruik van de elektronische mogelijkheden als lager opgeleiden.
bron:CBS