Zes maanden na de tsunami-ramp sluit het Ministerie van Buitenlandse Zaken de fase van noodhulp aan de door de tsunami getroffen gebieden af. Van de door minister Van Ardenne toegezegde 40 miljoen euro noodhulp is 31 miljoen euro besteed.

Omdat de resterende ruim 9 miljoen euro voor noodhulp in de getroffen regio's niet meer benut zal worden, heeft minister Van Ardenne besloten deze noodhulpmiddelen in te zetten voor het lenigen van de voedseltekorten in Soedan en Ethiopië als gevolg van de langdurige droogte. 'Daar kunnen we met dit geld nog veel leed verlichten', aldus Van Ardenne. In Indonesië en Sri Lanka is alle inzet nu gericht op de wederopbouw, waaraan Nederland de komende vijf jaar een belangrijke bijdrage zal leveren. Hiervoor is in totaal 200 miljoen euro beschikbaar.

Zowel Indonesië als Sri Lanka hebben hun voorlopige plannen voor wederopbouw gepresenteerd. Daarnaast is door verschillende donoren in samenwerking met de lokale overheden een inventarisatie gemaakt, waarin de behoeften per district in kaart zijn gebracht. Op basis van deze inventarisatie van behoeften, heeft Nederland inmiddels in overleg met Indonesische en Sri Lankaanse partners overeenstemming over een aantal concrete wederopbouwactiviteiten. Nederland is bereid het herstel van de haven van Banda Aceh door een consortium van Nederlandse bedrijven te financieren (ca. 8 miljoen euro), Nederland zal een bijdrage leveren aan herstel van drinkwaterleidingen door VEWIN in Indonesië (ca. 5 miljoen euro), Nederland zal de Sri Lankaanse Kamers van Koophandel ondersteunen in hun activiteiten om ondernemers weer op gang te helpen (ca 4 miljoen euro), en Nederland is bereid het herstel van de spoorwegsignalering in Sri Lanka , die kort voor de tsunami was opgeleverd, voor zijn rekening te nemen (ca. 12 miljoen euro).

In tegenstelling tot de noodhulpactiviteiten, die binnen enkele dagen en weken zichtbaar en tastbaar waren in de door de tsunami getroffen regio, zal het enige tijd duren voordat de resultaten van wederopbouw zichtbaar zullen zijn. Van Ardenne: 'Wederopbouw is een kwestie van lange adem. Dat weten we ook uit eigen ervaring. De deltawerken zijn ook niet in enkele maanden gerealiseerd en met de wederopbouw van de Enschedese wijk Roombeek zijn ook jaren gemoeid geweest.'
Het herstellen of opnieuw bouwen van huizen, scholen, ziekenhuizen en het aanleggen van infrastructuur vereist meer voorbereiding: kostenplaatjes, keuzes voor herstel of nieuwbouw, herziening van landrechten als er meer landinwaarts gebouwd moet worden, afwegen wat eerst moet en wat kan wachten. Grote werken moeten openbaar worden aanbesteed, waarmee alleen al zes maanden zijn gemoeid alvorens er iets in gang gezet kan worden. Daar komt bij dat het gaat om wederopbouw in gebieden waar een conflict is. Voor Nederland blijft de inzet dat de wederopbouw en vredesopbouw in Indonesie en Sri Lanka hand in hand moeten gaan. Dat kost soms meer tijd, maar kan anderzijds ook weer versneld worden door nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties ter plekke.

De minister voor Ontwikkelingssamenwerking heeft zich van begin af aan gerealiseerd dat de wederopbouw niet een klus is die in enkele maanden zal worden geklaard. Van Ardenne deelt de opvatting van VN-coordinator Jan Egeland dat drie jaar voor wederopbouw te kort is.
'Wij hebben vanaf het eerste begin gesteld dat de wederopbouw van Indonesië en Sri Lanka wel vijf tot tien jaar zal duren. Voor de komende vijf jaar heb ik 200 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan het merendeel via de zogenaamde Multi Donor Trust Funds zal worden besteed. Voor het Multi Donor Trust Fund voor Indonesië heeft Nederland inmiddels 83 miljoen euro toegezegd. Deze fondsen, waarin verschillende donoren en de betrokken overheid samenwerken, zijn de beste garantie dat de Nederlandse wederopbouweuro's effectief worden besteed en worden gebruikt voor zaken, die het meest dringend nodig zijn', verklaart Van Ardenne.

Terugkijkend op het afgelopen half jaar, dat vooral in het teken heeft gestaan van noodhulp, is de minister voor Ontwikkelingssamenwerking tevreden over de snelle wijze waarop de noodhulp operatie na 26 december jl. op gang is gekomen. Dankzij steun van de Nederlandse regering vlogen al binnen twee dagen de eerste vliegtuigen met dekens, water en lijkzakken naar de getroffen gebieden, zodat de mensen van het Rode Kruis hulp konden verlenen. Het is dankzij de genereuze steun van de Nederlandse bevolking en de overweldigende internationale solidariteit dat de nog resterende ruim 9 miljoen euro voor noodhulp tsunami niet meer in die regio benut zal worden. Daarom is besloten dit geld voor voedselhulp in Afrika in te zetten.

bron:BZ