In navolging van vele Europese landen doet Nederland dit jaar voor de derde maal mee aan de Week van de Vooruitgang. Vorig jaar vonden 670 activiteiten plaats in 221 gemeenten. In de week van 16 tot en met 22 september 2005 organiseren Milieudefensie, SenterNovem, Reizigersvereniging Rover, Stichting voor Gedeeld Autogebruik, 3VO en Campagneburo Fiets naar je werk de Week van de Vooruitgang.

Deze organisaties roepen gemeenten à©n bewoners op een week lang fietsen, lopen, openbaar vervoer en autodelen te stimuleren en te promoten als alternatief voor het (individueel) gebruik van de auto. Gedurende deze week willen zij graag iedereen bewuster maken van de mogelijkheden die er zijn om zich op een meer milieubewuste, veilige en gezonde manier te verplaatsen. De problemen rondom de luchtkwaliteit en de veiligheid op straat, bijvoorbeeld rond scholen, veroorzaken we zelf en zullen we ook met elkaar moeten oplossen.

De Week van de Vooruitgang telt zeven verschillende dagen waarin duurzame mobiliteit voorop staat:
vrijdag 16 september schenkt SenterNovem aandacht aan het nieuwe rijden waarbij ontspannen, milieubewust en kostenbesparend autorijden voorop staat;
zaterdag 17 september organiseert Reizigersvereniging Rover een OV-promotiedag, waarbij het gebruik van het openbaar vervoer wordt gestimuleerd;
zondag 18 september staat in het teken van de autovrije dag. Milieudefensie komt in enkele gemeenten meten wat de directe gevolgen zijn voor de lokale luchtkwaliteit;
maandag 19 september staat de autodate dag op het programma georganiseerd door de Stichting voor Gedeeld Autogebruik; dinsdag 20 september is het Prinsjesdag en is er geen landelijk thema. Gemeenten en bewoners kunnen deze dag gebruiken voor eigen initiatieven, bijvoorbeeld een (politiek) debat over het gemeentelijk verkeersbeleid;
woensdag 21 september staat in het teken van op de fiets naar je werk georganiseerd door het Campagneburo Fiets naar je werk; donderdag 22 september schenkt 3VO aandacht aan op voeten en fietsen naar school.

Wij brengen deze Week van de Vooruitgang graag onder uw aandacht. U kunt samen met de inwoners van uw gemeente, bewonersverenigingen, scholen, ondernemers, bedrijven etcetera actief mee doen aan de organisatie van lokale activiteiten rond genoemde themas. Het werkboek Week van de Vooruitgang van de samenwerkende organisaties bevelen wij u van harte aan. In dit werkboek staat concreet aangegeven op welke wijze gemeenten kunnen meedoen aan à©à©n of meer dagen tijdens de Week van de Vooruitgang.

bron:VNG