Het kabinet trekt ruim 130 miljoen euro extra uit om de wachttijden in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen te verkorten. Het kabinet stelt het geld beschikbaar op grond van prestatieafspraken. Dit maakte staatssecretaris Ross (VWS) bekend bij de start van 'de aanval op de wachttijden jeugdzorg'.

Jeugdzorg
Het kabinet stelt voor de jeugdzorg 100 miljoen euro beschikbaar op grond van prestatieafspraken tussen VWS en de provincies/grootstedelijke regio's.

Met dit extra geld moeten zij ervoor zorgen dat begin 2007 kinderen niet langer dan negen weken op jeugdzorg hoeven te wachten. Hiervoor moeten in 2006 in totaal 7500 kinderen extra in de zorg worden opgenomen.

De provincies moeten elk kwartaal verantwoording afleggen aan staatssecretaris Ross. Provincies die minder kinderen helpen dan afgesproken, krijgen minder geld.

Jeugd-GGZ
Daarnaast trekt het kabinet dit jaar 31 miljoen euro extra uit voor de aanpak van de wachttijden in de jeugd-ggz (geestelijke gezondheidszorg). Hiervan kunnen 9400 kinderen worden geholpen.

Ook met GGZ-Nederland en Zorgverzekeraar Nederland heeft Ross prestatieafspraken gemaakt.

Eerder dit jaar trok het kabinet 43 miljoen euro extra uit om de wachttijden in de jeugdzorg te verkorten. Dit bedrag bleek onvoldoende, omdat de vraag naar jeugdzorg het afgelopen jaar explosief steeg.

Bron: VWS