Een auto in een file gebruikt per kilometer meer energie dan een auto die rijdt met een snelheid van 80 km/h. Wegverbreding kan daarom in theorie het aantal files verminderen. Het verkeersaanbod is niet gedurende de hele dag constant. De pieken en dalen in het verkeersaanbod zorgen ervoor dat bij de energetisch meest efficiënte wegcapaciteit het verkeer tijdens de spits in de file staat, terwijl het verkeer op de rustige momenten van de dag zich met 100 km/h of sneller kan verplaatsen.

Het is essentieel de wegcapaciteit af te stemmen op het verkeersaanbod. In zijn proefschrift bepaalt Sander Lensink de verhouding tussen wegcapaciteit en verkeersaanbod. Hij houdt daarbij rekening met de energie die nodig is om wegen aan te leggen en te onderhouden, met het fluctuerende verkeersaanbod gedurende een dag en met de onzekerheid over de levensduur van de weg. Het aanleggen van extra rijstroken blijkt slechts in enkele extreem filegevoelige gebieden te kunnen leiden tot een vermindering van het energiegebruik van transport. Ook blijkt dat in de praktijk bijna alle Nederlandse hoofdwegen meer capaciteit hebben dan vanuit energie-oogpunt optimaal is. In het proefschrift wordt aangetoond dat het energiegebruik van een weg het laagst is als op die weg op circa eenzesde van de tijd een file staat, een congestiekans die duidelijker hoger is dan de norm van Rijkswaterstaat van 2 tot 5 procent. Lensink concludeert dat het voor het milieu beter is om files te accepteren, dan om files te bestrijden via wegverbredingen.

bron:RUG