TLN, EVO en KNV hebben begrip voor de moeilijke situatie van de brandweerlieden, maar wegblokkades als actiemiddel zijn ronduit onacceptabel. Duizenden vervoerders en verladers zijn vanmorgen financieel gedupeerd als gevolg van een arbeidsconflict waar zij helemaal niets mee te maken hebben. Niemand ontneemt de werknemers het recht op een goede oplossing, maar deze mogen in geen geval worden afgedwongen ten koste van andere partijen die daar volledig buiten staan.

TLN, EVO en KNV staan op scherp. Op het moment dat ook nog maar à©à©n kleine weg wordt geblokkeerd door wat voor beroepsgroep dan ook, dan zullen de organisaties alles in het werk stellen om de aanstichters civielrechtelijk te vervolgen en persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de geleden financiële schade. TLN, EVO en KNV zullen in dat geval tevens de financiële schade van de wegblokkades inventariseren onder hun leden.

De organisaties vrezen dat andere beroepsgroepen het voorbeeld in de toekomst volgen, en zullen zich met alle mogelijke middelen verzetten tegen dergelijke Zuid-Europese toestanden. In het verleden hebben de organisaties vaker geprocedeerd tegen initiatoren van wegblokkades en het recht aan haar zijde gevonden. Bovendien is ook de Europese Commissie fel op het voorkomen en bestraffen van wegblokkades.

BRON: TLN, EVO en KNV.