In het eerste kwartaal van 2006 hebben de wegwerkzaamheden in het kader van Groot Onderhoud één procent extra filezwaarte opgeleverd. Dit schrijft minister Peijs aan de Tweede Kamer in haar voortgangsrapportage over het Groot Onderhoud aan het hoofdwegennet. Het gaat om wegwerkzaamheden in het kader van Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT), project ZSM (plus- en spitsstroken) en Variabel Onderhoud. Er is nog geen goed beeld te geven van de effecten in de komende kwartalen, omdat het merendeel van de werken nog in de aanbestedingsfase zit en pas in april echt van start ging. Daarnaast waren de weersomstandigheden in januari en februari ongunstig voor veel werkzaamheden, waardoor een deel is doorgeschoven.

Deze doorgeschoven werkzaamheden zijn in maart en april uitgevoerd. Op basis van de huidige gegevens verwacht de minister dat de totale fileoverlast als gevolg van werkzaamheden in 2006 onder de tien procent blijft (dit valt binnen de afspraak met de Tweede Kamer dat de extra jaarlijkse fileoverlast van normaal vijf procent beperkt moet blijven tot maximaal een verdubbeling). In de maanden mei en juni en vooral in het najaar is er een piek in de planning voor de werkzaamheden. Enkele grote projecten die in het tweede kwartaal worden uitgevoerd zijn de A12 (Utrecht - De Meern), A4/A12 (Prins Clausplein), A27 (Keizersveerbrug), A1 (Deventer), A2 (Weert) en A6 (Lelystad). De uitgangspunten bij de werkzaamheden zijn: niet werken op omleidingroutes, zoveel
mogelijk hindervrije uitvoeringsmethodes kiezen, verkeersluwe uren benutten (nacht/weekenden), kosteneffectieve combinaties zoeken, optimaal afstemmen met het onderliggend wegennet, rekening houden met evenementen en vakantieverkeer, mogelijkheden scheppen en gebruiken van alternatief (openbaar) vervoer waar dit effectief is. Daarnaast wil minister Peijs ook de onlangs voorgestelde maatregelen voor de fileaanpak op de korte termijn zo snel mogelijk doorvoeren.
bron:VenW