In augustus en september 2004 werden door alle regio's van de Voedsel en Waren Autoriteit / Keuringsdienst van Waren (VWA/KvW) 174 monsters honing genomen, die werden onderzocht door VWA/KvW Oost. Het betrof 135 monsters die volgens opgave afkomstig waren uit Nederland, 16 monsters afkomstig uit landen van de EG, 16 monsters uit overige landen en 7 monsters van onbekende herkomst. Hierbij moet opgemerkt worden dat de aanduiding van het land op de pot veelal niet het land aangeeft waar de honing gewonnen werd. Ook wordt honing van verschillende herkomst gemengd. In totaal bevatten 51 van de monsters à©à©n of meer van de onderzochte residuen.

Van de 152 monsters, die onderzocht werden op bestrijdingsmiddelen, bevatten er 23 amitraz (1,0 - 10,7 µg/kg), 1 cymiazol (2,5 µg/kg) en 1 rotenon (7,9 µg/kg). Voor residuen van bestrijdingsmiddelen werd geen overschrijding van de norm vastgesteld.
Van de 173 monsters, die werden onderzocht op antibiotica, bevatten er 10 chlooramphenicol (0,1 - 0,3 µg/kg) en 17 streptomycine (2,0 - 9,6 µg/kg). Van de 44 monsters, die werden onderzocht op nitrofuranen, bevatten er 8 semicarbazide (SEM, 0,33 - 1,7 µg/kg), de metaboliet van nitrofurazone. Voor chlooramphenicol en nitrofuranen zijn MRPL's vastgesteld. Alleen voor SEM werd de MRPL overschreden. Voor streptomycine is geen MRPL vastgesteld. Hoewel het gebruik van antibiotica bij de bijenteelt in de EG niet is toegestaan worden nog steeds, in het algemeen, geringe hoeveelheden ervan aangetoond in honing. Bij dit onderzoek betreft het hoofdzakelijk chlooramphenicol, SEM en streptomycine. Naast oneigenlijk gebruik in bijenkasten zou het gebruik van streptomycinepreparaten op vruchtbomen ter bestrijding van bacterievuur een bron voor het laatstgenoemde antibioticum kunnen zijn. De aanwezigheid van chlooramphenicol kan alleen toegeschreven worden aan verboden gebruik. SEM de metaboliet van het verboden nitrofurazone kan ook ontstaan bij het afsluiten van de potten met behulp van azodicarbonamide, waarvan het gebruik vanaf 2 augustus 2005 verboden is.
In vele gevallen is het onduidelijk in welk land de honing gewonnen is. Het is hierdoor mogelijk dat antibiotica gevonden worden in Nederlandse honing of honing uit EG-landen, die oorspronkelijk afkomstig was uit niet EG-landen, waar het gebruik van deze middelen nog is toegestaan.

  
bron:VWA