Consumenten zien de nieuwe zorgverzekering als een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond naar de kennis en verwachtingen van consumenten over het nieuwe zorgstelsel. De nieuwe verzekering zal per 1 januari 2006 het ziekenfonds en de particuliere verzekering vervangen.

 

Het ministerie van VWS is deze week een grote voorlichtingscampagne gestart om u te informeren over wat er gaat veranderen. Ons onderzoek toont aan dat dit hard nodig is. Uit de cijfers blijkt namelijk dat consumenten wel weten dat er een zorgverzekering voor iedereen komt, maar dat men niet weet wat dat precies gaat betekenen voor hun eigen situatie.

Vertrouwen in verzekeraars laag
De helft van de ondervraagden verwacht een verslechtering ten opzichte van de huidige situatie en het merendeel verwacht minder waar voor zijn geld te krijgen. Dramatisch is het gebrek aan vertrouwen in de zorgverzekeraars: tweederde heeft er weinig vertrouwen in dat de verzekeraars de zorgverzekering goed gaan uitvoeren.

Dit gebrek aan vertrouwen in de zorgverzekeraars ondersteunt de mening van de bond, dat de minister een onafhankelijk onderzoek moet laten uitvoeren om te kijken of de verzekeraars wel klaar zijn voor de overgang naar het nieuwe stelsel.

bron:Consumentenbond