In Amsterdam had in september 2003 bijna 65 procent van de mannen van 50-59 jaar betaald werk. In Rotterdam, Den Haag en Utrecht was dat ongeveer 70 procent. Voor geheel Nederland is het percentage 79. De lage arbeidsdeelname in de vier grote steden hangt samen met de hoge werkloosheid.

Geringe arbeidsdeelname in grote steden
De arbeidsdeelname van vijftigers verschilt sterk per regio en per gemeente. In het westen van het land werken meer vrouwelijke vijftigers (52 procent) dan landelijk (49 procent), in het noorden ligt de arbeidsdeelname van deze vrouwen (45 procent) juist onder het landelijk gemiddelde.

Wat de mannen betreft vertonen vooral de vier grote steden een afwijkend beeld. De arbeidsparticipatie van mannelijke vijftigers lag in september 2003 in de vier grote steden 11 procentpunt onder het landelijk gemiddelde.

Hoge werkloosheid, lage arbeidsdeelname
In Rotterdam is de arbeidsdeelname van mannen à©n vrouwen van 50-59 jaar laag. Dat heeft te maken met de structuur van de werkgelegenheid. In Rotterdam zijn vanouds de havens en de industrie belangrijk. Het zijn sectoren die weinig werkgelegenheid voor vrouwen bieden.

In Amsterdam, Den Haag en Utrecht is de arbeidsdeelname van vrouwelijke vijftigers om dezelfde reden - structuur van de werkgelegenheid - iets hoger dan gemiddeld.

Haarlemmermeer: 85 procent van de mannen werkt
In de 25 gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners loopt de arbeidsdeelname van vijftigers sterk uiteen. Bij de mannen zijn Haarlemmermeer en Amsterdam de uitersten. In 2003 werkte in de gemeente Haarlemmermeer 85 procent van de mannelijke vijftigers, in Amsterdam was dat 65 procent. De arbeidsdeelname van de vrouwelijke vijftigers loopt uiteen van 58 procent in Zoetermeer tot 42 procent in Emmen.

25 grote gemeenten: Zoetermeer aan kop
In Zoetermeer werken de meeste vijftigers (mannen à©n vrouwen), gevolgd door Haarlemmermeer, Leiden en Almere. In Rotterdam is de arbeidsdeelname van vijftigers het laagst van alle gemeenten met meer dan 100 duizend inwoners.

bron:CBS