Het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) levert jaarlijks zo'n 120 duizend gediplomeerden af met een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. In vergelijking met andere landen kiezen Nederlandse mbo´ers vaker voor gezondheid en dienstverlening en minder vaak voor techniek. Van de gediplomeerden die een technische opleiding afronden is in Nederland slechts 8 procent vrouw.

 

Veel gediplomeerden gezondheid en dienstverlening
Vergeleken met andere Europese landen zijn opleidingen op het terrein van gezondheid en dienstverlening in het Nederlandse mbo opvallend populair. In 2002/'03 leverden zij maar liefst 42 procent van alle mbo-geslaagden.

Alleen in België lag dit aandeel nog iets hoger. In Duitsland en Polen was het met respectievelijk 22 en 16 procent veel lager.

Techniek minder populair
Techniek en ambachtelijke opleidingen waren in 2002/'03 goed voor 32 procent van de Nederlandse mbo-gediplomeerden. In België was dit aandeel vergelijkbaar. In andere landen zijn deze opleidingen echter belangrijker. Zo hadden in Duitsland en Spanje vier op de tien mbo-geslaagden een technische of ambachtelijke opleiding. In Polen en Zweden was dat zelfs respectievelijk 56 en 61 procent.

Verdeling man-vrouw ongeveer gelijk
In Nederland was ongeveer de helft van alle mbo-geslaagden vrouw. Andere Europese landen wijken daar niet veel van af. Het aandeel vrouwen varieerde van 42 procent in Polen tot 55 procent in Finland.

In Nederland slechts 8 procent vrouwen bij mbo-techniek
Bij uitsplitsing van het mbo naar opleidingsrichting blijken wel grote verschillen in het aandeel vrouwen te bestaan. Bij techniek en ambachten zijn vrouwen overal fors ondervertegenwoordigd. Nederland scoorde het allerlaagst met slechts 8 procent vrouwelijke mbo-gediplomeerden. In Denemarken en Duitsland was dat respectievelijk 14 en 15 procent. Zweden scoorde het best met 30 procent vrouwelijke gediplomeerden in de opleidingsrichting techniek en ambachten.

Bij mbo-opleidingen op het gebied van gezondheid en diensten en van handel en administratie zijn vrouwen vrijwel overal in de meerderheid. In 2002/'03 waren hier doorgaans zes àƒÆ’  acht van de tien geslaagden vrouw. In de handel en administratieve mbo-richtingen lag het aandeel vrouwen in Nederland met 54 procent nog aan de lage kant. In Polen, Tsjechië en Spanje lag het boven de 70 procent.

bron:CBS