Staatssecretaris Ross staat positief tegenover een aanbod van schippersinternaten. Zij willen meehelpen aan het wegwerken van wachtlijsten in de jeugdzorg.  Personeelsleden van deze internaten boden Ross vrijdag een petitie aan. Daarin stellen zij voor om lege plaatsen in de internaten beschikbaar te stellen aan kinderen in nood. In Nederland zijn 34 schippersinternaten, maar het aantal schipperskinderen neemt af. Tegelijkertijd groeien de wachtlijsten in de jeugdzorg.

Eerder deze week liet Ross de Tweede Kamer weten dat zij het ‘niet acceptabel’ vindt dat steeds meer kinderen langer dan negen weken moeten wachten op jeugdzorg. Dit jaar wordt 43 miljoen euro extra uitgetrokken voor het terugbrengen van de wachtlijsten. Als er nog meer geld nodig is, zal ze daarvoor aankloppen bij het kabinet. Ross kondigde ook aan met provincies prestatie-afspraken te willen maken.
Tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de wachtlijsten in de jeugdzorg, zei Ross gisteren dat zij kan worden aangesproken als de negen-weken-wachtlijsten aan het eind van het jaar niet voor een belangrijk deel zijn weggewerkt.
bron:VWS