Ruim één miljard mensen op onze aardbol hebben geen toegang tot schoon drinkwater. De Wereldraad van Kerken roept haar lidkerken daarom op om zich samen in te zetten voor het beschermen van de waterreservers in de wereld tegen overconsumptie en vervuiling. In een uitspraak die dinsdag door de Assemblee van de Wereldraad werd aangenomen, wordt gepleit voor internationale afspraken over het beheer van de watervoorraden in de wereld.

Bron van conflicten
De zorg van de kerken is ingegeven door een aantal redenen. Allereerst is het gebrek aan schoon drinkwater één van de factoren die de gezondheid van ruim 1 miljard mensen bedreigt. Daarnaast is de ongelijke toegang tot drinkwater in toenemende mate een bron van conflicten tussen landen en bevolkingsgroepen. Ook is een goed waterbeheer essentieel voor het behoud van de biodiversiteit en de bestaande ecosystemen. Volgens de verklaring van de Wereldraad wordt de huidige ‘watercrisis verergerd door klimaatverandering en verder verdiept door de sterke economische belangen die er mee gemoeid zijn. Water wordt in toenemende mate gezien als een commercieel goed, dat onderhevig is aan de regels van de markt.”
Steuntje in de rug
De verklaring van de Wereldraad is met name bedoeld om kerken die zich voor het recht op schoon drinwater inzetten een steuntje in de rug te geven wanneer zij zich bijvoorbeeld tot hun overheid willen richten. Verder wil de Wereldraad haar lidkerken stimuleren om zoveel mogelijk samen te werken rond dit onderwerp. Verschillende lidkerken zijn bijvoorbeeld actief in het zogenoemde Oecumenisch Water Netwerk, dat onder meer tot doel heeft om de toegang tot schoondrink water op de lijst te krijgen van de rechten van de mens.

De Assemblee van de Wereldraad van Kerken komt tot 24 februari bijeen in Porto Alegre, Brazilië. De Assemblee stelt de hoofdlijnen van beleid vast voor de komende zeven jaar en kiest ook een nieuwe voorzitter en bestuur. Daarnaast kan de Assemblee bepaalde standpunten aan de lidkerken meegeven zoals rond het Oecumenisch Water Netwerk.
Bron: PKN