De algemeen-secretaris van de Wereldraad van Kerken, dr. Sam Kobia, heeft afgelopen donderdag in het Vaticaan een ontmoeting gehad met de nieuwe paus, Benedictus XVI.

Kobia spraak de hoop uit dat de samenwerking tussen de Wereldraad en de Rooms-Katholieke Kerk (geen lid van de raad) een nieuwe impuls zal krijgen. Ook nodigde Kobia de paus uit voor een tegenbezoek aan het hoofdkwartier van de Wereldraad in Genà¨ve, "als een concrete stap voorwaarts op onze lange reis naar zichtbare eenheid".

bron:PKN