Van 25 juni tot en met 2 oktober is in het Zeeuws maritiem muZEEum in Vlissingen de expositie "WERK IN UITVOERING, tekeningen van Jan Sanders" te zien.

Vlissingen is overvallen door een enorme bouwwoede. Er zijn kranen verschenen in de binnenstad, de wegen liggen overhoop en er zijn plannen om van een scheepswerf een woonwijk te maken. Allemaal positieve ontwikkelingen. Deze bouwwoede gaat gepaard met een reeks indrukwekkende machines. Gravers, stampers, betonmakers, kranen en grijpers die wroeten in de grond. Al met al een intrigerend gebeuren. Dergelijke machinerieën zijn vaak ook de inspiratiebron geweest voor de tekenaar Jan Sanders. Jan Sanders (1919- 2000) wordt ook wel de grootmeester van de zeemanshumor genoemd. Genoeg redenen voor het Zeeuws maritiem muZEEum om een expositie aan Sanders te wijden. De expositie 'Werk in uitvoering, tekeningen van Jan Sanders' is in de zomermaanden te bewonderen in het muZEEum.

Jan Sanders was geïntrigeerd door techniek en liet zijn fantasie de vrije loop . Hij was gefascineerd door dezelfde reeks indrukwekkende machines die nu het centrum van Vlissingen bevolken. De combinatie met de maritieme humor leverde tekeningen op die chaotische taferelen laten zien van allerlei 'werk in uitvoering'.

Zijn eerste tekeningen waren in zwart wit uitgevoerd en bevatten vaak maar à©à©n grap. In de jaren daarna ontwikkelde Jan Sanders zijn bekende eigen stijl. Met bijna altijd terugkerende elementen zoals de kleine norse kapitein, W.F. Mutterliebe met zijn weinig volgzame bemanningsleden. Zijn manschappen haten hem en hebben hem lief. Scheepvaartmensen over de hele aardbol kennen hem en praten over hem.
Kapitein Mutterliebe is ervoor verantwoordelijk dat er gewerkt wordt. De kapitein doet er alles aan om de opvarenden aan het werk te zetten en de matrozen zelf doen er alles aan om de opdrachten van de kapitein te omzeilen. Soms worden de bemanningsleden in hun werkzaamheden ondersteund door de meest indrukwekkende machinerieën. Op à©à©n van de tekeningen is bijvoorbeeld een gigantisch apparaat te zien, dat ervoor zorgt dat de matrozen aan boord van een schip komen. Of wat te denken van een apparaat dat het schip efficiënt van kleur kan laten veranderen. Nog een voorbeeld. Om het schip door een ijsvlakte te laten breken wordt het personeel ingezet om als ijsbreker te functioneren. Hoe? Dat is in de zomermaanden te zien in het muZEEum.

De expositie 'Werk in uitvoering, tekeningen van Jan Sanders', toont een reeks humoristische tekeningen waarbij elke afbeelding voor de goede beschouwer een apart verhaal laat ontstaan. Hoe langer men ernaar kijkt, hoe meer details zich aandienen. De expositie is de gehele zomer geopend. Wilt u meer weten over het muZEEum, welke exposities er nog meer zijn of over andere activiteiten? Bezoek dan onze website www.muzeeum.nl.

bron: Zeeuws Maritiem Muzeeum