Hare Majesteit de Koningin brengt dinsdagmiddag 9 mei een werkbezoek aan de gemeente Rotterdam. Centraal staat de huidige en toekomstige economische functie van de haven van Rotterdam. De Koningin start haar werkbezoek in het World Port Center, hoofdkantoor van het Havenbedrijf Rotterdam. Daar vindt een rondetafelgesprek plaats met ondernemers uit de haven en directieleden van het Havenbedrijf Rotterdam. Aansluitend wordt de Koningin rondgeleid in het Haven Coördinatie Centrum. Het werkbezoek wordt afgesloten met een rondleiding over het terrein van havenbedrijf Maasvlakte Olie Terminal.

Thema van het rondetafelgesprek is Haven van Rotterdam: ontwikkeling in samenhang en partnerschap. De heer ir.drs. H.N.J. Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam NV houdt een welkomstwoord en verzorgt een inleiding over het thema. Tijdens het rondetafelgesprek komen onder andere duurzaamheid, milieu, innovatie, veiligheid en bereikbaarheid aan de orde. Na het gesprek volgt een rondleiding door het Haven Coördinatie Centrum, van waaruit alle scheepvaartverkeer in de haven en het aanloopgebied op de Noordzee geleid wordt. Dit centrum dat eveneens in het World Port Center is gevestigd, functioneert ook als zenuwcentrum in geval van een calamiteit. Na het bezoek aan het World Port Center vliegt de Koningin per helicopter over het 40 kilometer lange havengebied naar de Maasvlakte Olie Terminal (MOT).
De MOT ligt vrijwel direct aan zee en biedt aanlegmogelijkheden voor ‘s werelds grootste olietankers. Bij deze terminal wordt ruwe olie opgeslagen in zesendertig tanks, ieder met een capaciteit van 120.000 kubieke meter. Vanaf de MOT gaat die olie per pijpleiding naar raffinaderijen in Rotterdam en Vlissingen.

bron:RVD