Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mà¡xima der Nederlanden brengt van maandag 28 november tot en met donderdag 1 december een werkbezoek aan Brazilië en van zondag 4 december tot en met woensdag 7 december aan Argentinië. Prinses Mà¡xima zal hierdoor niet in staat zijn het Sinterklaasfeest met haar kinderen in huiselijke kring te vieren.

Zij doet dit als lid van de Groep van Adviseurs voor het Internationale Jaar van het Microkrediet. De Prinses zal er spreken met vertegenwoordigers van regeringen, centrale banken, private banken, (micro-)financieringsinstellingen, kredietnemers en NGO's. De nadruk ligt op de ontwikkeling van microfinanciering en het toegankelijker maken van de mechanismen voor microkredietverlening voor de bevolking.

De Prinses spreekt in Sao Paolo onder meer met Braziliaanse en Nederlandse bankinstellingen. Ook bezoekt zij in de buitenwijken van de stad projecten van Banco Real en Unibanco. In Nova Trento, bij Florianà³polis, brengt zij onder meer een veldbezoek aan klanten van een kredietcoà¶peratie die werkzaam zijn in de agrarische sector. In de hoofdstad Brasilia spreekt de Prinses met regeringsvertegenwoordigers en de President van de Centrale Bank.

In Argentinië bezoekt Prinses Mà¡xima de provincie Jujuy, waar zij spreekt met Banco Mundial de la Mujer en hun klanten op een markt. In Buenos Aires houdt zij een toespraak over microfinanciering op de Universidad Catà³lica de Argentina. Daarnaast spreekt zij met vertegenwoordigers van financieringsinstellingen en met hun klanten in de buitenwijken van de stad. Ook in de Argentijnse hoofdstad voert zij gesprekken met regeringsvertegenwoordigers en de President van de Centrale Bank.

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft 2005 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van het Microkrediet, in de hoop en verwachting dat regeringen, banken, bedrijven en niet-gouvernementele organisaties samen een grote sprong voorwaarts zullen maken op dit gebied. Zij sluit daarbij aan op een van de Millenniumdoelstellingen op ontwikkelingsgebied: halvering van de wereldwijde armoede voor 2015.

De Prinses wordt bij haar reis naar Zuid-Amerika vergezeld door de twee andere Nederlandse VN-adviseurs voor het Internationale Jaar van het Microkrediet, drs. Marilou van Golstein Brouwers, directeur Internationale Fondsen bij Triodos Bank, en Jhr.drs. Diederik Laman Trip, oud-bestuursvoorzitter van ING Nederland.

bron:RVD