Werkenden waren in 2004 opnieuw minder tevreden over hun beloning en hun promotiekansen dan een jaar eerder. Mannen waren meer tevreden over hun salaris en hun kansen op promotie dan vrouwen, maar de verschillen tussen mannen en vrouwen zijn de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Werken onder hoge tijdsdruk daalt gestaag sinds 1999. Beeldschermwerk is sinds 1997 toegenomen, vooral bij ouderen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het
CBS over arbeidsomstandigheden.

Mannen meer tevreden over hun beloning
In 2004 was 67 procent van de werkenden tevreden met de beloning. In 2002 gold dat nog voor 71 procent van de werkzame beroepsbevolking. De tevredenheid is daarmee voor het tweede achtereenvolgende jaar gedaald, terwijl ze in de jaren daarvoor juist was gestegen.
Meer mannen dan vrouwen gaven aan tevreden te zijn met hun beloning. In 2004 waren 69 procent van de mannen en 64 procent van de vrouwen tevreden met hun salaris. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn de afgelopen jaren wel kleiner geworden. Jongeren, die starten op de arbeidsmarkt, waren minder tevreden met hun salaris dan 45-plussers.

Mannen positiever over hun promotiekansen
Ruim een derde van de werkenden was in 2004 tevreden over hun promotiekansen. Dit is opnieuw een lichte daling vergeleken met een jaar eerder. Het aandeel werkenden dat tevreden was over de promotiekansen is nog wel hoger dan eind jaren negentig. Mannen waren positiever over hun kansen op promotie dan vrouwen. In 2004 was 39 procent van de mannen positief over hun promotiekansen tegenover 31 procent van de vrouwen. De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn in de loop der jaren minder groot geworden.

Werken onder hoge tijdsdruk blijft dalen
Het deel van de werkenden dat onder hoge tijdsdruk werkt, daalt gestaag sinds 1999. In 2004 werkte ruim een kwart van de werkzame beroepsbevolking regelmatig onder hoge tijdsdruk, vijf jaar eerder was dat nog een derde.

Een ander aspect van werkdruk is het werken in hoog tempo. In 2004 werkte 41 procent van de werkenden regelmatig in een hoog tempo. Dit percentage is sinds 1997 nauwelijks gewijzigd.Bijna de helft van de werkenden gebruikt een beeldscherm In 2004 werkte 47 procent van de werkzame beroepsbevolking regelmatig achter een beeldscherm. Dat is een toename van 6 procentpunten ten opzichte van 1997. Meer dan de helft van de 25-44-jarigen werkte in 2004 regelmatig met een computer. Bij werkende jongeren tot 25 jaar lag het
beeldschermgebruik met 27 procent veel lager. Deze leeftijdsgroep telt veel laaggeschoolden, die relatief weinig met een computer werken. De grootste
stijging in beeldschermgebruik is te zien bij ouderen tussen de 45 en 64 jaar:
van 38 procent in 1997 naar 46 procent in 2004.

Bron: CBS