Op 15 en 16 november vinden ruim 25.000 Eindhovenaren een nieuwe vragenlijst van het grootschalige SMILE-gezondheidsonderzoek in hun brievenbus. De SMILE-studie (Studie naar Medische Informatie en Leefwijzen in Eindhoven) is in november 2002 van start gegaan. Uit eerder verzamelde gegevens concluderen de onderzoekers dat Eindhovenaren met betaald werk hun gezondheid vaker als goed of zelfs zeer goed beoordelen dan anderen.

Ook mensen die vrijwilligerswerk doen, zijn positiever over hun gezondheid en voelen zich minder vaak vermoeid dan arbeidsongeschikten en mensen in de ziektewet. De komende tijd worden de oorzaken van deze verschillen onderzocht. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de gezondheid als werkenden stoppen met werken, door werkeloosheid, ziekte of pensioen? Of wanneer iemand (weer) gaat werken.

Het SMILE-onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Maastricht, in samenwerking met Stichting Gezondheidscentra Eindhoven (SGE). Eindhovenaren van twaalf jaar en ouder worden vijftien jaar lang gevolgd. Hierdoor kan waardevolle informatie verzameld worden over oorzaken à©n gevolgen van ziektes en over oorzaken van ongezond gedrag.

De vragen zijn zeer divers: of mensen werken, wat hun eetgewoontes zijn, of ze roken, hoe ze omgaan met problemen, of ze een grote familie of kennissenkring hebben, hoe het gesteld is met hun gezondheid en wat ze vinden van voorzieningen en overheidsbeleid ten aanzien van gezondheid. Deze keer ontvangen alleen mensen van 18 jaar en ouder een vragenlijst.

Uit de tot nu toe verzamelde gegevens blijkt dat van de volwassen deelnemers (18 jaar en ouder) aan de SMILE-studie bijna de helft betaald werk heeft. Verder is 16% gepensioneerd, 13% huisman of vrouw, terwijl 9% onbetaald werk of vrijwilligerswerk verricht. Kleiner vertegenwoordigde groepen zijn studenten, arbeidsongeschikten, werklozen en personen die momenteel in de ziektewet zitten.

Binnen het project Maakt werk gezond?, dat gebruik maakt van SMILE-gegevens, wordt de relatie tussen werkstatus en gezondheid onderzocht. Hieruit blijkt dat mensen met betaald werk hun gezondheid vaker beoordelen als goed of zelfs zeer goed en het minst vermoeid zijn in vergelijking tot de andere groepen. Ook studenten (waarvan 38% naast de studie een baan heeft!) en vrijwilligers beoordelen hun gezondheid positief. Werken lijkt dus gezond, zelfs als je er niet voor betaald wordt, concluderen de onderzoekers. Gepensioneerden scoren wat slechter op gezondheid, maar ze zijn wel minder vaak vermoeid dan studenten. Werklozen en huismannen/ -vrouwen scoren over het algemeen gelijk op gezondheid. Toch geven werklozen vaker aan dat ze vermoeid zijn. Twee groepen springen er duidelijk uit: personen in de ziektewet en arbeidsongeschikten. Zij beoordelen hun gezondheid vaker negatief en zijn regelmatiger vermoeid.

bron:Universiteit Maastricht