De werkgelegenheid bij de lagere overheden is in 2004 gedaald. Er waren 236 duizend banen, ruim 5,5 duizend minder dan in 2003. Met deze daling is een einde gekomen aan een jarenlange stijging van het aantal banen. Tot de lagere overheden behoren de gemeenten, de provincies, de waterschappen en de gemeenschappelijke regelingen.

Helft banenverlies door privatiseringen
Het totaal aantal banen bij de lagere overheden is in 2004 met ruim 2 procent gedaald. De gemeenten zijn goed voor meer dan viervijfde van de werkgelegenheid bij de lagere overheden. Bij de gemeenten nam het aantal banen nog sterker af, namelijk met 2,6 procent. De daling is voor ongeveer de helft het gevolg van privatiseringen.

Werknemers vergrijzen
De gemiddelde leeftijd van de werknemers bij de lagere overheden is gestegen van 43,3 jaar in 2000 naar 44 jaar in 2004. Bij de waterschappen is de stijging van de gemiddelde leeftijd het grootst. De gemiddelde leeftijd is daar in vier jaar tijd met meer dan à©à©n jaar gestegen. Bij de provincies lag de gemiddelde leeftijd in 2004 het hoogst met ruim 45 jaar. De gemiddelde leeftijd van alle werknemers in Nederland lag in december 2003 op 38,1 jaar

Stijging contractloon neemt af
Tussen 2000 en 2004 zijn de gemiddelde contractlonen bij de lagere overheden elk jaar gestegen. De grootste contractloonstijging vond plaats in 2002, toen de lonen voor de lagere overheden met gemiddeld ruim 5 procent stegen. Hierna is de loonontwikkeling minder hard gegaan. De loonstijging in 2003 was 2,8 procent en in 2004 nog maar 2 procent

Meer deeltijdbanen
In de periode 2000-2004 is het aandeel van deeltijdwerk bij de lagere overheden gestegen van 36 procent naar bijna 40 procent. Bij de waterschappen is dit aandeel het kleinst met 29 procent in 2004. Bij de gemeenschappelijke regelingen is het aandeel deeltijdbanen gestegen van 42 procent in 2000 naar ruim 48 procent in 2004.

bron:CBS