Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) verwacht dat het aantal banen de komende jaren sterker groeit dan de beroepsbevolking. Daardoor daalt het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) na dit jaar. De beroepsbevolking groeit vooral met vrouwen. Ook het aandeel van mannen tussen 55 en 65 jaar neemt sterk toe.

De banengroei is in 2005 en 2006 het grootst in de sector Zorg en welzijn. De werkgelegenheid voor middelbaar en hoger opgeleid administratief/beleidsadviserend en voor verzorgend/heelkundig personeel neemt in die jaren het sterkst toe. Dit zegt CWI in zijn vandaag verschenen 'CWI Arbeidsmarktprognose 2005-2010'.

Het aantal banen neemt naar verwachting in 2005 (met 54.000) en in 2006 (met 144.000) sterker toe dan de beroepsbevolking. Die neemt, na vrijwel gelijk blijven in 2004, in 2005 met 39.000 en in 2006 met 99.000 personen toe. Voor de gehele beroepsbevolking stijgt de participatiegraad van 63% in 1995 naar 73% in 2010. Voor vrouwen stijgt dit percentage in deze periode van 49% naar 67%, voor mannen tussen de 55 en 65 jaar van 40% naar 69%. De verwachte groei van de werkgelegenheid is groter dan die in de periode 2001-2004 (gemiddeld 5.000 banen per jaar), maar kleiner dan die in de periode van economische groei van 1996-2000 (gemiddeld 207.000 banen per jaar).

In de sectoren Zorg en welzijn en Overige zakelijke diensten en IT (waaronder: uitzendbureaus, schoonmaakbedrijven, adviesbureaus, IT-bedrijven) is de banengroei dit en komend jaar het grootst met respectievelijk ongeveer 37 duizend en 35 duizend banen gemiddeld per jaar. Van 2007 tot en met 2010 blijft het aantal banen in deze sectoren stijgen met respectievelijk 27 duizend en 38 duizend banen gemiddeld per jaar. Het aantal banen voor middelbaar opgeleid verzorgend en heelkundig personeel groeit met bijna 12 duizend banen in 2005 het meest. In 2006 stijgt het aantal banen voor middelbaar opgeleid administratief en beleidsadviserend personeel het sterkst met ruim 22 duizend.

Het aantal niet-werkende werkzoekenden met een zwakke arbeidsmarktpositie neemt de komende jaren toe. Dit zijn ouderen, langdurig werklozen en (50% van het huidige nww-bestand) personen met een opleiding op vmbo-niveau of lager. Na een toename dit jaar met zo'n 23.000 personen, neemt het aantal nww vanaf 2006 jaarlijks met zo'n 40.000 personen af. Daardoor komt het nww-niveau in 2010 uit op het niveau van de jaren 2000 en 2001. Die periode kenmerkte zich door enerzijds tekorten aan vakbekwaam personeel op delen van de arbeidsmarkt en anderzijds veel werkzoekenden (circa 500.000 personen). Eenzelfde situatie dreigt zich in de loop van de komende jaren weer voor te doen.

bron:CWI