Nederlandse werkgevers hebben onvoldoende kennis over de nieuwe zorgwetgeving. Zicht ontbreekt op de samenhang tussen het nieuwe ziektekostenstelsel, de arbowet en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA).

Meer dan de helft van de werkgevers beseft de consequenties niet van de nieuwe arbowet. 30% van de werkgevers acht het belang van de WIA (bijna) nihil. Bijna 60% van de werkgevers maakt zich bij de WIA wel zorgen over mogelijke claims van werknemers of boetes bij arbeidsongeschiktheid. Dit blijkt uit een onderzoek naar de consequenties van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel van Mercer Human Resource Consulting onder 110 werkgevers.

Minder dan de helft van de werkgevers vindt zichzelf goed geïnformeerd over de veranderingen in de arbowet. Slechts 58% van de werkgevers gaat een preventiemedewerker of casemanager opleiden om aan de eisen van de nieuwe wetgeving te voldoen. Volgens Jos Berkemeijer, directeur bij Mercer Human Resource Consulting, zijn werkgevers onvoldoende voorgelicht over de consequenties van de nieuwe wetgeving. 70% van de werkgevers stemt in met de WIA, maar behoudt de angst voor claims en boetes. Berkemeijer is van mening dat werkgevers wel voorstander zijn van de toegenomen 'eigen verantwoordelijkheid' in de WIA, maar tegelijkertijd vragen zij zich af hoe ze de regie het best in handen kunnen krijgen. Hoe vertalen de wettelijke ontwikkelingen zich in CAO's en arbeidsvoorwaarden?

Van de werkgevers wil 58% dat zijn werknemers bij à©à©n ziektekostenverzekeraar worden ondergebracht. Een collectieve regeling bij à©à©n ziektekostenverzekeraar levert niet alleen een premievoordeel op van maximaal 10%, maar bovendien een veelvoud van dit bedrag aan besparing op de verzuimkosten. Echter, eenderde van de werkgevers is niet bereid om 50% of meer bij te dragen aan de kosten van een collectieve ziektekostenverzekering. Door een aanvullende ziektekosten-werkgeversbijdrage te betalen, of bij ziekte alleen hoger loon door te betalen bij deelname aan een collectiviteit, worden werknemers gemotiveerd om deel te nemen aan een collectieve verzekering.

Berkemeijer is aldus van mening dat werkgevers veel kosten op het gebied van verzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen besparen. Bovendien scheelt het aanzienlijk in de administratieve lasten, als alle werknemers bij à©à©n ziektekostenverzekeraar zijn verzekerd. Werkgevers die het belang van een bijdrage aan een collectieve ziektekostenverzekering onderschatten, lopen het risico dat hun werknemers worden benaderd door externe aanbieders voor zogenaamde 'schijncollectiviteiten'. Dit brengt voor de werkgever administratieve complicaties en sterke kostenverhoging met zich mee. Volgens Berkemeijer moeten werkgevers nຠnaar hun medewerkers communiceren dat ze met een goed alternatief komen, om administratieve chaos in de toekomst te voorkomen.

bron:IVRM