Het plan van de regering de belasting over lease-auto's niet meer via de
inkomstenbelasting maar via de loonbelasting met werknemers te verrekenen heeft onjuistegevolgen voor de relatie tussen werkgever en werknemer.  In het kort komt het er op neer dat de werkgever moet controleren of de werknemer niet privà© met de beschikbaar gestelde auto rijdt en eventueel 1500 a 2000 euro bij zijn werknemer moet naheffen als opgegeven informatie achteraf onjuist blijkt. Dit zegt de voorzitter van UNETO-VNI Jan Heeres.

In de bestaande regeling is het zo dat een werknemer die de beschikking heeft over een auto rechtstreeks afrekent met de fiscus en dit dus buiten de werkgever om plaatsvindt. 'In de nieuwe regeling die ingaat per 1 januari, wordt de fiscale bijtelling voor de auto maandelijks ingehouden op het salaris van de werknemer en zijn eventuele naheffingen en boetes voor de werkgever. Dit betekent concreet dat de werkgever van elk personeelslid moet nagaan of hij terecht van de 500 km regeling gebruikmaakt', aldus Heeres.

'De 'uitdaging' voor de werkgever is dat als aan het einde van het jaar blijkt dat de 500 km grens door zijn werknemer is overschreden hij alsnog een volledige heffing moet inhouden  - of terugvorderen - van de werknemer. We hebben het dan over bedragen van gemiddeld 1500 a 2000 euro per jaar en dat dan in de donkere dagen voor kerst.'

'Afgezien van de ongezonde relatie die zo tussen werkgever en werknemer kan ontstaan - privacy wordt dan immers met voeten getreden - moet de werkgever ook per werknemer een tijdrovende administratie controleren. Bovendien heeft de fiscus er niet aan gedacht dat in de praktijk van een installatiebedrijf lang niet iedereen steeds in dezelfde auto rijdt, dit maakt controle nog ingewikkelder.'

'Dit is natuurlijk een onmogelijke taak, bovendien als de werknemer voor het einde van het jaar uit dienst is en er een naheffing en boete komt, hoe moet de werkgever dat verhalen? Wij zijn er een sterke voorstander van dat de heffing over de lease-auto in de inkomstenbelastingsfeer blijft en de verantwoordelijkheid blijft waar die nu ligt, te weten bij de fiscus en de werknemer.'

bron:Uneto-VNI