Het bedrijfsleven in de Noordvleugel van de Randstad acht een nieuwe snelweg tussen de A6 en de A9 broodnodig om de verkeersproblemen in de regio op te
lossen. Door deze snelweg dertig meter onder de grond aan te leggen, blijven natuur en landschap onaangetast. Zonder snelweg stagneert de ontwikkeling van het economische hart van Nederland.

De ondergrondse aanleg van de snelweg A6 - A9 is de beste oplossing voor de
verkeersproblemen op de as Schiphol - Amsterdam - Almere. Dit standpunt wordt
onderschreven door twintig organisaties uit het bedrijfsleven, alsmede de vakbonden FNV en CNV (zie onderaan voor de lijst van organisaties).
Economie en verkeer
Het bedrijfsleven reageert met dit standpunt op een nota van Rijkswaterstaat waarin uiteenlopende oplossingen voor de verkeersproblemen zijn uitgewerkt. Een nieuwe snelweg is de enige oplossing die zoden aan de dijk zet. De Noordvleugel van de Randstad met Amsterdam als centrum neemt wereldwijd een economische
toppositie in. Het biedt werk aan 1 miljoen mensen. Bovendien groeit het aantal
arbeidsplaatsen er jaarlijks met 10.000. Nu al staan de files op de A1, A6 en A9 in de file-top10 van Nederland. Omdat het Rijk Almere als groeistad heeft aangewezen, zal die situatie in de toekomst alleen maar verergeren. Schattingen komen uit op vijftig procent groei van het verkeer in de Noordvleugel.  Dergelijk omvangrijke groei kun je niet opvangen met verbreding van bestaande wegen of een kilometerheffing. Een totaalpakket aan maatregelen is nodig. Daarin, aldus het bedrijfsleven, moet een capaciteitsuitbreiding van het openbaar vervoer zijn opgenomen, een kilometerheffing, en nadrukkelijk ook een nieuwe snelweg A6 - A9.
Natuur
Door deze snelweg aan te leggen in een tunnel tussen de knooppunten Holendrecht en
Muiderberg kunnen natuur en landschap worden ontzien. Dit blijkt uit het rapport van Rijkswaterstaat. In het vlugschrift 'De visie van het bedrijfsleven op de A6 - A9' (bijlage) wordt de visie uiteengezet voor een breed publiek.
bron:VNO-NCW