De Werkgeversvereniging ICT is tevreden met het principe-akkoord, dat met de vakbonden is gesloten over de ICK-CAO. De looptijd van de nieuwe CAO is van 1 oktober 2004 tot en met 31 december 2005.  Naast een loonstijging van 1,25% per 1 juli 2005 zijn ook afspraken gemaakt over aanvulling van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid en kinderopvang. Over de uiteindelijke pensioenregelingen wordt nader onderzoek gedaan.

Hoewel de onderhandelingen vooraf moeizaam leken te worden, zijn werkgevers en vakbonden toch binnen twee maanden tot een akkoord gekomen. Naast de genoemde loonstijging, zal bij arbeidsongeschiktheid het loon het eerste jaar tot 100% worden aangevuld. Het tweede jaar zal dit tot 80% zijn.

Voor de werkgeversbijdrage aan kinderopvang wordt het minimumbedrag verhoogd naar à¢?¬ 2500,- per jaar. Het percentage dat de werkgever bijdraagt voor kinderopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar, is verhoogd naar 0,33% van de loonsom. Uitgangspunt voor de werkgeversbijdrage is 1/6e deel van de kosten tot het gehanteerde maximumtarief. 

Rond het onderwerp pensioen is een aparte afspraak gemaakt. Werkgevers en vakbonden  hebben daarover verschillende standpunten, maar ook diverse overeenkomsten. Dit is financieel dermate complex, dat hiervoor in de komende maanden nader onderzoek wordt gedaan. In de eerste week van september komen de partijen hierop terug met de bedoeling een pensioenregeling te krijgen, die zo
kostenneutraal mogelijk is ten opzichte van de huidige regeling.
 
Als het principe-akkoord door alle partijen is goedgekeurd, zullen de werkgeversvereniging ICT en de vakorganisaties de minister van Sociale Zaken vragen de ICK-CAO algemeen verbindend te  verklaren.

ICT~Office (voorheen Nederland~ICT) is de branchevereniging van de IT-, Telecom-, en Officebedrijven in Nederland. ICT~Office behartigt de belangen van de aangesloten organisaties richting politiek en overheid. Met een achterban die bijna à¢?¬ 30 miljard  omzet en meer dan 225.000 medewerkers telt, is ICT~Office dà© belangenbehartiger van de Nederlandse ICT- en Office sector. Voor meer informatie www.ictoffice.nl

bron:ICT