Nederland telde in de periode november 2005-januari 2006 gemiddeld 450 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 460 duizend. Dit zijn er 8 duizend minder dan in het vierde kwartaal van 2005. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS. In de afgelopen drie maanden was 6,1 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,5 procent.

Trend werkloosheid blijft dalend
Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden is al vanaf het derde kwartaal 2005 een dalende trend zichtbaar. De seizoengecorrigeerde werkloosheid nam sinds deze periode af van 487 tot 460 duizend personen in de maanden november 2005-januari 2006. In de laatste periode daalde de werkloosheid met gemiddeld 6 duizend werklozen per maand. 
Werkloosheid onder jongeren en 25-44 jarigen gedaald
In de maanden november 2005-januari 2006 lag de werkloosheid onder 15-44 jarigen 40 duizend lager dan een jaar eerder. De afname is voor ongeveer driekwart toe te schrijven aan de mannen.
Onder jongeren daalde de werkloosheid met 11 duizend en onder 25-44 jarigen met 29 duizend personen.

Het werkloosheidspercentage nam het sterkst af onder jongeren. In de periode november 2005-januari 2006 was 11,4 procent van de jeugdige beroepsbevolking werkloos. Dit is 1,2 procentpunt minder dan een jaar eerder. Bij de 25-44 jarigen daalde het werkloosheidspercentage van 6,0 tot 5,3.

Meer ouderen werkloos
De werkloosheid bij personen van 45-64 jaar kwam in de periode november 2005-januari 2006 uit op gemiddeld 146 duizend personen. Dit is 10 duizend meer dan een jaar eerder. Zowel onder mannen als vrouwen nam de werkloosheid met vrijwel hetzelfde aantal toe.
De stijging van het werkloosheidspercentage bleef hierbij achter als gevolg van de vergrijzing op de arbeidsmarkt. Het werkloosheidspercentage onder ouderen was in de afgelopen drie maanden 5,5. Een jaar eerder was dit 5,3.
bron:CBS