De werkloosheid is in 2005 in de meeste provincies gelijk gebleven. Groningen blijft de provincie met de hoogste werkloosheid, Utrecht de provincie met de laagste werkloosheid. In de vier grote steden is de werkloosheid toegenomen, terwijl ze in de rest van Nederland iets is afgenomen. Rotterdam was, net als in voorgaande jaren, de stad met de hoogste werkloosheid. De werkloosheid in Amsterdam naderde in 2005 het Rotterdamse niveau.

In Utrecht en Noord-Brabant lichte afname
De werkloosheid is in 2005 in de meeste provincies ongeveer gelijk aan die van 2004. In Utrecht en Noord-Brabant is de werkloosheid licht afgenomen. In Zeeland is de werkloosheid iets toegenomen.

De provincie Groningen kent al jaren de hoogste werkloosheid. In 2005 was daar bijna 10 procent van de beroepsbevolking werkloos. Ook Drenthe en Flevoland telden relatief veel werklozen. De werkloosheid was het laagst in Utrecht. Verder lag de werkloosheid in Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland onder het landelijk gemiddelde.
In de vier grote steden is werkloosheid wel toegenomen
In de periode 2001-2004 is de werkloosheid in heel Nederland gestegen. Van 2004 op 2005 is aan deze stijging een einde gekomen. Alleen in de vier grote steden steeg de werkloosheid nog verder. In de rest van Nederland is de werkloosheid het afgelopen jaar iets gedaald.
In 2005 was 9 procent van de beroepsbevolking in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht werkloos. In 2004 was dat nog 8 procent. De stijging van de werkloosheid in de vier grote steden trof vooral de niet-westerse allochtonen. De werkloosheid onder de autochtone stedelingen is nauwelijks gestegen.
Werkloosheid het hoogst in Rotterdam
Net als in voorgaande jaren kende Rotterdam de hoogste werkloosheid van de vier grote steden. Bijna 11 procent van de Rotterdamse beroepsbevolking zat in 2005 zonder werk. De werkloosheid in Amsterdam komt met 10 procent voor het eerst in de buurt van het Rotterdamse niveau. De werkloosheid in deze twee steden is anderhalfmaal zo hoog als het landelijke gemiddelde. In Den Haag en Utrecht lag de werkloosheid in 2005 wat lager, maar nog altijd hoger dan landelijk.
bron:CBS