Nederland telde in de periode september-november 2005 gemiddeld 461 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 481 duizend, 4 duizend minder dan in de periode augustus-oktober 2005. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

 

In de afgelopen drie maanden was 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,3 procent.

Afname werkloosheid na lange periode van stabiliteit
In de maanden september-november is de werkloosheid door seizoeninvloeden altijd lager. Na correctie voor deze seizoeninvloeden komt de werkloosheid uit op 481 duizend personen. In de eerste drie kwartalen van 2005 was de seizoengecorrigeerde werkloosheid stabiel en schommelde het aantal werklozen rond de 490 duizend. In de afgelopen periode vertoonde de trend een afname met gemiddeld enkele duizenden werklozen per maand. 

Minder jeugdige werklozen
De totale werkloosheid is nu 7 duizend lager dan een jaar geleden. De afname van de werkloosheid was het grootst onder jongeren. Het aantal werkloze 15-24-jarigen bedroeg in de periode september-november 2005 gemiddeld 100 duizend, 15 duizend minder dan in de periode september-november 2004.

Deze daling van de jeugdwerkloosheid komt vrijwel volledig voor rekening van de mannen. Het merendeel van hen lijkt niet meer op zoek te zijn naar werk voor ten minste twaalf uur in de week, maar heeft een kleinere baan aanvaard, volgt een opleiding of doet een combinatie hiervan. De werkloosheid onder 15-24-jarige vrouwen was bijna even hoog als een jaar geleden.

In de periode september-november 2005 was 12,0 procent van de jeugdige beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 13,6 procent.

bron:CBS