In het vierde kwartaal van 2005 telde Nederland gemiddeld 447 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 471 duizend, 9 duizend minder dan in de periode september-november 2005. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.
In de afgelopen drie maanden was 6,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,4 procent.

Afname zet door
In het vierde kwartaal van 2005 is de werkloosheid door seizoeninvloeden altijd lager. Na correctie hiervoor komt de werkloosheid uit op 471 duizend personen. In de eerste drie maanden van 2005 schommelde de seizoengecorrigeerde werkloosheid rond de 490 duizend. Daarna vertoonde de trend een afname oplopend tot 5 duizend per maand.
Minder mannen werkloos
In het vierde kwartaal van 2005 lag het niveau van de totale werkloosheid 26 duizend lager dan een jaar eerder. Deze daling komt volledig voor rekening van de mannen. In deze periode waren 214 duizend mannen werkloos. De werkloosheid onder vrouwen bleef vrijwel onveranderd op het niveau van 232 duizend.
De forse daling bij de mannen is toe te schrijven aan de leeftijdsgroepen  15-24 en 25-44 jaar. In deze groepen daalde de werkloosheid met respectievelijk 15 en 16 duizend. Ook bij de vrouwen nam de werkloosheid in deze leeftijdsgroepen af, maar minder sterk met achtereenvolgens 5 en 2 duizend. In de leeftijdsklasse 45-64 jaar liep de werkloosheid zowel bij de mannen als bij de vrouwen op.
Werkloosheid in 2005 vrijwel even hoog als in 2004
Het jaargemiddelde van de werkloosheid was in 2005 vrijwel gelijk aan het jaargemiddelde van 2004. In 2005 bedroeg dit gemiddelde 483 duizend, een jaar eerder was dit 479 duizend. Hiermee komt een einde aan de stijging van het jaargemiddelde, die na 2001 begon. In 2001 waren er gemiddeld 252 duizend personen werkloos.

In 2005 bedroeg het jaargemiddelde bij de mannen 238 duizend. Dit is 8 duizend lager dan een jaar eerder. Het gemiddelde bij de vrouwen steeg daarentegen met 12 duizend tot 245 duizend. De werkloosheid onder jongeren lag 7 duizend lager. In de leeftijdsklasse 25-44 jaar was het aantal bijna niet gewijzigd. In de hoogste leeftijdscategorie nam het aantal werklozen toe met 12 duizend.
bron:CBS