Werkloosheid stabielIn het tweede kwartaal van 2005 telde ons land gemiddeld 494 duizend werklozen. Ook na correctie voor seizoeninvloeden was het aantal werklozen 494 duizend personen, een daling van 3 duizend ten opzichte van de periode maart-mei 2005. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Het aantal werklozen was in het tweede kwartaal van dit jaar 8 duizend hoger dan in het tweede kwartaal van 2004. In de afgelopen drie maanden was 6,7 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6,6 procent.

Gunstige ontwikkeling trend
De werkloosheid vertoonde in het tweede kwartaal van 2005 na correctie voor seizoeninvloeden een lichte daling. Ook de onderliggende trend ontwikkelt zich gunstig. Eind 2004 kwamen er per maand nog zo'n 5 duizend werklozen bij. Het aantal werklozen is sindsdien echter vrij constant en de trend is omgebogen. Momenteel duidt de trend op een stabiel niveau van de werkloosheid. Met name onder jongeren groeit het aantal werklozen niet meer. Alleen onder 45-64 jarigen is nog sprake van een lichte toename.

Werkloosheidspercentage licht bijgesteld
De cijfers in dit persbericht zijn onderdeel van de Arbeidsrekeningen, die weer een onderdeel vormen van de Nationale rekeningen. Eenmaal per vijf jaar worden de Nationale rekeningen gereviseerd. Dit is onlangs gebeurd. De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn niet aangepast. Wel is de werkzame beroepsbevolking in de jaren 2001 tot en met 2005 naar beneden bijgesteld. Als gevolg hiervan is het werkloosheidspercentage in deze jaren in veel perioden ongeveer 0,1 procentpunt hoger uitgekomen dan eerder gepubliceerd.

Bron: CBSComments are closed.
%d bloggers liken dit: