De seizoengecorrigeerde werkloosheid komt in het tweede kwartaal van 2006 uit op 407 duizend werklozen. Dit is het laagste aantal sinds de zomer van 2003. In de eerste helft van 2006 nam de werkloosheid af met bijna 60 duizend personen. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

In het tweede kwartaal was 5,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,7 procent. Onder jongeren daalde de werkloosheid relatief het snelst.

In het afgelopen halfjaar 60 duizend werklozen minder
De werkloosheid is in de afgelopen zes maanden sterk gedaald. Na de periode oktober-december 2005 nam de seizoengecorrigeerde werkloosheid met bijna 60 duizend af. In de eerste drie kwartalen van 2005 schommelde de seizoengecorrigeerde werkloosheid nog rond de 490 duizend werklozen. Dit was het hoogste aantal in de afgelopen jaren.

Daling jeugdwerkloosheid houdt aan
Het aantal werkloze 15-24-jarigen bedroeg in het tweede kwartaal 86 duizend. Dit is 32 duizend minder dan een jaar eerder. Het aantal werkloze jonge mannen daalde het sterkst. Hun aantal nam in een jaar tijd met 23 duizend personen af. De jeugdwerkloosheid onder vrouwen nam met 9 duizend af.

De werkloosheid onder jongeren daalde in een jaar tijd van 13,8 naar 10,3 procent. Bij de andere leeftijdsgroepen nam het percentage ook af, maar was de daling minder sterk. Zowel bij de 25-44-jarigen als bij de 45-plussers lag de werkloosheid in april-juni 2006 iets onder de 5 procent.

bron:CBS