Nederland telde in de periode augustus-oktober 2005 gemiddeld 458 duizend werklozen. Na correctie voor seizoeninvloeden komt het aantal werklozen uit op 484 duizend personen, 3 duizend minder dan in de periode juli-september 2005. De werkloosheid blijft hiermee vrijwel stabiel.

In de afgelopen drie maanden was 6,2 procent van de beroepsbevolking werkloos. Dit is evenveel als in dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS.

Trend rond de nullijn
In de maanden augustus-oktober is de werkloosheid door seizoeninvloeden altijd lager. Na correctie voor deze seizoeninvloeden komt de werkloosheid uit op 484 duizend personen. De seizoengecorrigeerde werkloosheid laat in de eerste tien maanden van 2005 een stabiel beeld zien. Trendmatig daalt de werkloosheid in de periode augustus-oktober 2005 met 2 duizend per maand. In de voorgaande maanden was er nauwelijks sprake van een trendmatige ontwikkeling.

Jaar-op-jaarmutatie voor het eerst sinds 2002 vrijwel nihil
Het aantal werklozen bedroeg in de periode augustus-oktober 2005 gemiddeld 458 duizend personen, evenveel als in de periode augustus-oktober 2004. Voor het eerst sinds 2002 is de jaar-op-jaarmutatie vrijwel nul. Het niveau van de werkloosheid lag de afgelopen drie jaar iedere maand hoger dan in de vergelijkbare maand een jaar eerder.
De jaar-op-jaarontwikkeling laat voor de periode augustus-oktober 2005 een verschillend beeld zien bij de mannen en vrouwen. De werkloosheid onder mannen is 10 duizend lager dan een jaar eerder. Daarentegen is de werkloosheid onder vrouwen met bijna hetzelfde aantal gestegen.

bron:CBS