Werknemers van de elektriciteitsbedrijven, verenigd in het LME, verklaren zich solidair met hun collega's bij NedCar. Het is een schandaal dat het regeringsbeleid zo kortzichtig is, dat dit debacle niet eerder is onderkend en niet naar vervangende werkgelegenheid is gestreefd. Limburg had dit verdiend. De werknemers in de elektriciteitssector zien een krachtige parallel met hun eigen lot.

omdat Kabinet en Kamer het licht uitdoen voor een zelfstandige, Nederlandse energiesector door de bedrijven te splitsen en de deur open te zetten voor het opkopen van die gesplitste delen door grote buitenlandse concurrenten. 'We worden geofferd op het altaar van de Europese concurrentie', menen de medewerkers. Extra schrijnend, vinden zij, nu de minister wél pogingen doet NedCar te redden - wat het LME van harte toejuicht - terwijl hij intussen duizenden en duizenden banen in de elektriciteitssector om zeep helpt. De nieuwe buitenlandse eigenaren zullen veel werknemers hier niet meer nodig hebben. Hoofdkantoren gaan uit Nederland verdwijnen;toeleveranciers zullen voortaan in belangrijke mate uit het buitenland komen; de animo om in schone energie te investeren zal afnemen, enzoverder. Laat Brinkhorst net als bij NedCar nog maar eens goed overwegen of we niet een vuist kunnen maken. In onze sector is dat zeker mogelijk. Wíj hebben ideeën genoeg. 
 
bron:Essent