De schulden van failliet vleesverwerkend bedrijf Benedik zijn torenhoog. Het is onwaarschijnlijk dat werknemers nog achterstallig loon krijgen uitbetaald.

FNV Bondgenoten wilde aanvankelijk zelf het faillissement van Benedik aanvragen. Op die manier beoogde de bond als schuldeiser in elk geval de uitbetaling van achterstallig loon zeker te stellen. Net voordat het zover kwam, vroeg het bedrijf zelf uitstel van betaling aan.

De curator stelde daarna vast dat een onmiddellijk faillissement onafwendbaar was. Vorige week verklaarde de rechtbank in Maastricht Benedik failliet. 550 medewerkers, van wie ongeveer 130 vaste krachten, staan op straat.

Vakbondsbestuurder Jacques Couwenberg is aangeslagen. "Het is heel triest. De schulden van Benedik lopen in de tientallen miljoenen. Werknemers kunnen fluiten naar hun geld. Ik krijg telefoontjes van mensen met kinderen die al drie maanden zonder inkomen zitten."

Het bedrijf bekijkt de mogelijkheid van een doorstart met ongeveer honderd werknemers. De kans op een doorstart acht Couwenberg klein, maar hij zegt: "We houden het zeker in de gaten. Als het zover komt, proberen we natuurlijk te regelen dat de huidige werknemers weer aan het werk kunnen."

Eind juni kwam de vakbond in het geweer toen het bedrijf zijn medewerkers om een "offer" vroeg door zonder extra geld 40 uur in plaats van 36 te werken. Vakbondsleden hadden FNV Bondgenoten gevraagd om betaling te eisen voor de extra uren. Het bedrijf claimde dat medewerkers vrijwillig bereid waren gehoor te geven aan de oproep.

De gebroeders Benedik wijten de problemen aan het feit dat Albert Heijn een grote order voor de afname van voorverpakt vlees stopzette. Volgens Couwenberg moeten de schulden over een langere periode zijn opgebouwd.

"Veel gemeenten lieten mensen via dit bedrijf reïntegreren. Benedik heeft dus veel gesubsidieerde en goedkope krachten rondlopen." Dat het bedrijf het desondanks niet heeft gered, is volgens Couwenberg veelzeggend voor de druk in de vleesindustrie door de internationale concurrentie en goedkope arbeidskrachten.

"Om het contract met Albert Heijn binnen te slepen, is Benedik onder de kostprijs gaan zitten. Dat ging ten koste van bedrijven die op een nette manier de cao naleven. Arbeidsvoorwaarden komen steeds meer onder druk te staan in deze industrie."

bron:FNV