In de strijd tegen de veelplegers informeert de politie in West-Friesland de winkeliers over de meest actieve winkeldieven. De foto’s van de zogeheten veelplegers worden afgebeeld op posters, die worden verspreid onder de ondernemers. De politie biedt winkeliers en medewerkers daarmee de informatie om zo winkeldiefstal te voorkomen.
Winkeldiefstal is een grote bron van ergernis en een grote kostenpost voor winkeliers. Omdat een aantal veelplegers zich actief bezighoudt met winkeldiefstal heeft de politie besloten de foto’s bekend te maken. De heer Verberne van winkeliersvereniging de Huesmolen en eigenaar van een aantal drogisterijen, is blij met deze actie: ‘Als winkeliers werken wij graag mee om het aantal diefstallen omlaag te brengen. Nu de gezichten bekend zijn, kunnen we deze mensen extra in de gaten houden, op het moment dat ze onze winkel bezoeken.’

Uitgifte - De verspreiding van foto’s van veelplegers in beperkte kring is wettelijk toegestaan. Het Openbaar Ministerie heeft er mee ingestemd. Wel gelden er strikte regels bij deelname. De winkeliers ondertekenen bij ontvangst van een poster, een formulier met voorwaarden. Een voorwaarde is dat de poster altijd op een plek hangt, waar de poster alleen is te zien door winkelpersoneel. Bovendien mag de poster niet worden gekopieerd of buiten de winkel worden verspreid. Poster worden voorlopig alleen vertrekt aan ondernemers die lid zijn van de winkeliersvereniging.

Initiatieven - De strijd tegen de veelplegers werpt zijn vruchten af. Het afgelopen jaar is in de regio Noord-Holland Noord het aantal misdrijven gepleegd door de groep veelplegers met 43% afgenomen. Dit komt onder andere doordat de politie de groep nauwlettend in de gaten houdt. Ook legt justitie zwaardere straffen op, waardoor de veelplegers langer in hechtenis blijven. De verspreiding van foto’s van criminelen  gebeurde eerder in Amsterdam-Amstelland en ook in Alkmaar zijn de winkeliers door de politie geïnformeerd. Voor West-Friesland is het verspreiden van de posters een volgende stap in de aanpak van veelplegers. Een volgend initiatief richt zich op de speciaal geprepareerde tassen waar acht van de tien veelplegers gebruik van maken op hun rooftocht. De gemeente Hoorn zal het verbod op het bezit van deze tassen opnemen in de APV. Een voorstel daartoe zal nog worden gedaan aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de wijziging van de APV wordt het verbod op geprepareerde boodschappentassen waarschijnlijk dit najaar van kracht. De winkeliers hebben inmiddels positief gereageerd op deze maatregel.

Aanpak veelplegers - Een kleine groep criminelen zorgt voor veel overlast. Telkens weer vallen zij in herhaling als het gaat om strafbare feiten zoals inbraak, winkeldiefstallen en openlijke geweldpleging. Deze zogeheten draaideurcriminelen bezorgen politie, justitie, gemeente en hulpverlenende instanties veel werk. De aanpak veelplegers richt zich op het terugdringen van de overlast die ontstaat door het crimineel gedrag van de veelplegers. Samenwerken is de kracht in de aanpak veelplegers. 
 
bron:Politie Noord Holland Noord