De wet toezeggingen aan getuigen in strafzaken, ook wel genaamd deals met criminelen, treedt op 1 april 2006 in werking. De regeling maakt het mogelijk dat het openbaar ministerie toezegt strafvermindering te bevorderen van ten hoogste de helft van de straf die de officier van justitie van plan is te eisen. Dit gebeurt als een verdachte bereid is om een belastende getuigeverklaring af te leggen in een strafzaak tegen een andere verdachte van een ernstig misdrijf. De rechter-commissaris toetst de afspraak in het vooronderzoek, voordat de 'deal' gesloten wordt.

De officier van justitie meldt de rechter-commissaris alle relevante gegevens voor de beoordeling van de afspraak. Daarnaast bevat de nieuwe wet de bepaling dat een eenmaal toegezegde verklaring niet zonder gevolgen kan worden ingetrokken. Degene die met opzet geen verklaring aflegt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar. De wet geeft uitvoering aan de conclusie van de Commissie Van Traa dat een wettelijke regeling voor afspraken met criminelen noodzakelijk is. Later heeft een motie van het Kamerlid Kalsbeek ertoe geleid dat voorafgaande toetsing van de rechter in de wettelijke regeling werd opgenomen. Het College van procureurs-generaal heeft een aanwijzing gemaakt omtrent de toepassing van de nieuwe wettelijke regeling in de praktijk die ook op 1 april 2006 van kracht is. Minister Donner van Justitie heeft de aanwijzing vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.
 
bron:MinJus