De Wet Walvis levert het bedrijfsleven jaarlijks slechts 73,5 miljoen euro op, terwijl het kabinet op 280 miljoen rekent. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksinstituut EIM in opdracht van MKB-Nederland. Een loonsomheffing brengt ruim het tienvoudige op, 755 miljoen euro.

Sinds 1 januari geldt voor bedrijven met personeel de Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis). Voortaan incasseert de Belastingsdienst de premies voor de sociale verzekeringen en niet het UWV. Maar die besparing is minimaal, omdat premies en belastingen nog steeds gescheiden zijn, aldus Jurgen Warmerdam, secretaris fiscale zaken bij MKB-Nederland.

Samen met onderzoeker Frank Werger van PricewaterhouseCoopers heeft hij de loonsomheffing bedacht. Die levert wel een forse lastenvermindering op. Hierbij betalen werkgevers één totale heffing aan de Belastingdienst. Dit ene tarief vervangt de huidige heffingen van loonbelasting, premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen. De Belastingdienst verdeelt het geld vervolgens onder de verschillende instanties.

Warmerdarm en Werger hebben twee varianten uitgewerkt, een individuele en een collectieve loonsomheffing. Bij de eerste variant wordt er een tarief geheven op het netto salaris van de individuele werknemer. Bij de collectieve loonsomheffing worden alle nettolonen binnen een bedrijf bij elkaar opgeteld, waarop één heffing wordt losgelaten. Volgens de twee fiscalisten kan dit systeem worden gekoppeld aan de invoering van een uniform belastingtarief, de zogeheten vlaktaks.
bron:MKB