Gemeenten kunnen straks als de Tweede Kamer met de huidige wetsvoorstellen instemt boetes uitdelen voor wildplassen, hondenpoep en fout geparkeerde voertuigen. Te hard rijden in woonstraten, negeren van rood verkeerslicht en illegale verbouwingen kunnen gemeenten echter niet aanpakken. De VNG pleit ervoor het bereik van de bestuurlijke boete te vergroten.

Bruno Bruins, lid van de VNG Verkeerscommissie en wethouder in Den Haag presenteerde vanmiddag de position paper Bogor maakt gemeenten veiliger. Leden van de vaste Kamercommissies van Verkeer, Justitie en Binnenlandse Zaken namen het boekje in ontvangst.

Bogor boete ongewenst gedrag openbare ruimte gaat volgens de VNG verder dan lichte verkeersovertredingen en enkele overtredingen in de openbare ruimte. Gemeenten werken hard aan een integraal veiligheidsbeleid, waar preventie en ook handhaving een belangrijke rol speelt. Het kabinet maakt nu bestuurlijke handhaving mogelijk voor slechts een klein deel van de lichte overtredingen, terwijl ook veel andere zaken de leefbaarheid van burgers aantasten, aldus Bruins.

Bovendien is het straks niet aan de burger uit te leggen waarom de gemeente bij de ene overtreding wel optreedt, en bij de andere, gelijksoortige overtreding niet.

Volgens de VNG moeten ook overtredingen als geluidsoverlast, verkeerd aanbieden van huisafval, graffiti en te hard rijden in woonstraten in aanmerking komen voor bestuurlijke handhaving.

In de brochure Bogor maakt gemeenten veiliger gaat de VNG uitgebreid in op het waarom van een uitbreiding van bestuurlijke handhaving. Ook concrete voorstellen van uitbreiding komen in de brochure aan de orde.

bron:VNG