Homoparen krijgen binnenkort de mogelijkheid om kinderen uit het buitenland te adopteren. Verder wordt de wettelijke verzorgingstermijn bij éénouderadoptie teruggebracht van drie naar één jaar. Minister Donner (Justitie) heeft het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.Het voorstel komt tegemoet aan de gedachte dat homoparen, in ieder geval voor de Nederlandse wet, hetzelfde worden behandeld als heteroparen.Op dit moment zijn er echter nog geen landen die kinderen beschikbaar stellen voor adoptie door homoparen.
Verzorgingstermijn
Het wetsvoorstel brengt ook de wettelijke verzorgingstermijn bij éénouderadoptie terug van drie naar één jaar, Dit betekent dat degene die een buitenlands kind adopteert, na een jaar adoptiefouder wordt. Bij adoptie door twee personen geldt deze termijn al.
Stiefouderadoptie
Verder verdwijnt de eis van drie jaar samenwonen bij stiefouderadoptie. Hierdoor kan de adoptie van een kind dat wordt geboren in een lesbische relatie, al bij de geboorte geregeld zijn.
Anonieme donor
De adoptieprocedure wordt versoepeld als er sprake is van een anonieme donor. Uitgangspunt is dan dat de adoptie wordt toegewezen.

Bron: MinJus