Het tucht (proces) recht voor alle accountants wordt in à©à©n wet ondergebracht. Nu is het tucht (proces) recht nog in verschillende wetten geregeld. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat de ministers Donner en Zalm naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het wetsvoorstel vloeit voort uit het nieuwe toezicht op accountantsorganisaties.

Klachten over wettelijke taken van accountants en vrijwillige controles kunnen voortaan worden voorgelegd aan de Accountantskamer. De Accountantskamer die de Raden van tucht vervangt, wordt gevestigd in Zwolle en wordt ondersteund door de rechtbank Zwolle-Lelystad. Tegen de uitspraken van de Accountantskamer is beroep mogelijk bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Overige klachten tegen accountants kunnen worden voorgelegd aan de gezamenlijke onafhankelijke klachtencommissie die het NIVRA en de NOvAA op grond van het wetsvoorstel zullen hebben. De benoeming van de voorzitter van deze klachtencommissie behoeft goedkeuring van beide ministers.

Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat een klacht die bij de onafhankelijke klachtencommissie is behandeld voor de Accountantskamer wordt gebracht. Deze bevoegdheid wordt toegekend aan de voorzitters van het NIVRA en de NOvAA.

bron:MinJus